Cary Stayner – Veľmi plakala, tak som ju zaškrtil

Keď sudca Hastings vstúpil do súdnej siene, rozľahlo sa hrobové ticho. Po pravej strane mal Raquel a Josého Pelossovcov, rodičov Silviny, jednej zo zavraždených dievčat.