Otázka, kto má lepší sex je stará ako ľudstvo samo. Už v gréckej mytológii sa hádal najvyšší boh Zeus so svojou manželkou Herou, ktoré pohlavie nachádza v láske väčšie potešenie. Keď sa nedohodli, prizvali si k sebe veštca Teiresia, ktorý mal byť schopný tento spor rozsúdiť, pretože sám bol v mladosti zmenený na ženu na celých sedem rokov. Teiresias rozhodol, že žena je na tom vždy lepšie, takže prisúdil výhru Diovi. Nahnevaná Héra ho za tento verdikt potrestala slepotou. Zeus nemohol zmariť kúzlo iného boha, preto mu to vynahradil vešteckým duchom. K tomu mu daroval dlhý život, sedem až deväť ľudských pokolení.

Dlhý spor expertov. Aj v neskorších časoch sa odborníci aj laici zaoberali otázkou, do akej miery sa telesné a duševné pocity mužov a žien v láske odlišujú. „Som si stopercentne istý, že  sex je pre ženy oveľa lepší a intenzívnejší,“ povedal jeden z mnohých expertov. „Ženy väčšinou zotrvávajú v trvalejších vzťahoch. Lebo, čím dlhšie s niekým som, tým lepšie ho poznám a aj v posteli viem, čo má rád.“ Iná odborníčka, žena, vyslovila opačný názor. Myslí si, že muži sú  na tom lepšie: „Muži  majú čosi, čo sa dá nazvať garancia orgazmu, pri milovaní takmer vždy dospejú k vrcholu. To je istotne veľká výhoda, ktorú by som si rada na sebe odskúšala.“ Faktom je, že ak sa spýtate muža, kto má lepší sex, väčšina odpovie, že ich pohlavie je na  tom lepšie. A ak tú otázku položíte žene, aj ona  spontánne odpovie, že muži si viac užívajú. Napriek tomu, sexuológovia tvrdia, že to nie je pravda. Mylný názor vzniká z toho, že muži svoje sexuálne predstavy vyslovujú častejšie než ženy, preto vzniká dojem že mužská sexualita je čosi viac. „Ak totiž analyzujeme všetky vedecké faktory, ženská sexualita je úplne rovnako skvelá.“

10 dôvodov, prečo je láska pre ženy krajšia

1. ženy  sú pri sexe emocionálnejšie 
Neoddeľujú telesnú a duševnú rovinu, preto užívajú sex podstatne celistvejšie a aj plnšie.

2. Ženy dokážu sex viac vychutnať
Milovanie nepovažujú za výkonnostný šport, pri ktorom treba čo najrýchlejšie dôjsť k vrcholu, ale oveľa viac si vychutnajú  aj dôverné maličkosti.

3. Ženy sa môžu milovať kedykoľvek
Aj keď  vôbec nemajú na sex chuť, môžu kopulovať a svoje telo „prehovoriť“, aby fungovalo.

4. Ženy môžu sexovať častejšie 
Aj keď muži  už od  únavy padajú, ženy by sa mohli pokojne milovať ďalej.

5. Ženy môžu dosiahnuť viacnásobný orgazmus 
Pravdepodobne máloktorému mužovi sa podarí mať po sebe niekoľko kvalitných orgazmov.

6. Ženy lepšie využívajú svoje erotogénne zóny 
Takmer celý povrch tela je erotogénna zóna, ale ženy si to viacej a lepšie uvedomujú.

7. Ženy väčšinou neoddeľujú sex a lásku
To síce znamená, že sa v mnohých prípadoch ochudobnia o dobrodružstvo s iným mužom, o to intenzívnejšie však prežívajú milovanie doma.

8. Ženy sa  nemilujú  pod tlakom
Je jasné, že žena si nikdy nemusí robiť starosti, či na nej vidno vzrušenie, alebo nie.

9. Ženy  majú „dlhší dych“
Oveľa dlhšiu dobu dokážu  „tráviť“ pekný sexuálny zážitok. Ich pocity aj potom zostávajú silnejšie.

10. Ženy sú citlivejšie
To síce znamená, že si ťažšie hľadajú vhodného sexuálneho partnera, ale potom dokážu prežívať lásku a sex intenzívnejšie.

10 Dôvodov, prečo je láska krajšia pre mužov 

1. Muži vždy dospejú k vrcholu
Odhliadnuc od malých výnimiek, majú muži pri koite vždy vrchol. To posilňuje ich sebavedomie.

2. Muži sa milujú cieľavedomejšie
Mužské sexuálne predohry jednoznačne smerujú ku konečnému cieľu, k výronu semena. Takmer žiadny muž neukončí milovanie skôr.

3. Muži sú odvážnejší.
Ešte stále platí, že muži v reálnej praxi uskutočňujú svoje fantázie a sny.

4. Muži môžu svoje city vypnúť.
To znamená, že sa môžu milovať, aj keď ku svojej partnerke cítia iba veľmi málo, alebo aj nič.

5. Muži zo sexu zdravotne profitujú.
Pri milovaní mužský organizmus uvoľňuje veľa hormónov, ktoré mimoriadne prospievajú ich zdraviu.

6. Muži takmer nepotrebujú prípravu.
Ak sa do hry zapojí mozog, tak sú muži v priebehu niekoľkých sekúnd  schopní nasadenia a okamžitého milovania.

7. Mužské vzrušenie sa nedá zastaviť.
Ak sa mužská erotická lokomotíva naštartovala, nenechá sa ničím odkloniť z nastave-ného kurzu.

8. Muži sú sebavedomejší. 
Ženy mávajú v posteli veľa zábran, najmä ak začnú myslieť na svoje nedostatky /napr. celulitída / – mužom je všetko jedno.

9. Muži chcú /takmer/ stále sex. 
Pokým sa ženy aj celé týždne a mesiace zaobídu bez sexu, muž po niekoľkých dňoch chce za každú cenu zase.

10. Muži sú menej nároční.
Väčšina mužov od sexu neočakáva tak veľa ako ženy. Preto ľahšie dospejú k uspokojeniu.

Preto je sex pre mužov lepší:

Muži väčšinou vždy dospejú k vrcholu.
Muži sú pri sexe oveľa cieľavedomejší.
Muži sa zo svojimi fantáziami netaja.

Čo mužov vzrušuje:

Sexuálne fantázie mužov:

36 %  považuje za vzrušujúce, keby ich zviedla cudzia žena.
  6 % mužov chce sex s inou ženou okrem partnerky.
  6 % považuje sex so svojou partnerkou za najlepší.
  5 % mužov sa chce pozerať na milovanie dvoch žien.
  5 %  chce vyskúšať sex na nezvyčajnom mieste.
  5 % mužov veľmi vzrušuje predstava grupensexu.

Preto je sex pre ženy lepší:

Ženy sa milujú citlivejšie.
Ženy si dokážu sex lepšie vychutnať.
Ženy sú na sex vždy pripravené.

Čo ženy vyrušuje?

Sexuálne fantázie žien: 

29 % považuje  za vzrušujúce, keby zviedli cudzieho muža
  4 % sa nadchýna novými sexuálnymi praktikami a polohami.
  4 % považuje svojho partnera  za najvzrušujúcejšieho.
  3 % žien chce, aby ich zviedol cudzí muž.
  3 % chcú vyskúšať sex na nezvyčajnom mieste.
  3 % žien si predstavuje sex s viacerými mužmi naraz.