Pod Antarktídou vznikli štruktúry vysoké ako Eiffelovka

318

Hovorí sa im eskery a sú to štruktúry skrývajúce sa hlboko pod antarktickým ľadom. Nie sú dielom človeka, ale prírody. Vedcov však znepokojuje, že sa stále zväčšujú.

Eskery je veľmi ťažké skúmať, pretože sa nachádzajú desiatky metrov pod antarktickým ľadom. Pohľad na ne umožňuje až satelitná technológia, ktorá ich sníma z vesmíru. Majú podobu akýchsi ohromných rúrok alebo tunelov, ktoré sa prevŕtavajú ľadom smerom nahor. Niektoré sú vyššie ako Eiffelova veža.

Vznikli už pred miliónmi rokov a sú pozostatkom hydrologických systémov, ktoré v Antarktíde existovali v praveku. Ich veľkosť zaujíma vedcov a špekuluje sa o tom, že by to mohlo mať nejakú súvislosť s topením ľadu a celkovým stenčovaním ľadovej krusty na Antarktíde. Zatiaľ sa však o eskeroch vie príliš málo, aby sa dali vyvodzovať nejaké závery. Každopádne vedcov tento fenomén extrémne zaujíma a vidí v ňom jednu z kľúčových odpovedí na otázku, čo sa to vlastne v posledných rokoch s Antarktídou deje.