Prehľad pandémií chrípkových vírusov od začiatku 20. storočia

• Ruská chrípka (1889 až 1892; asi kmeň H2N2; okolo milióna obetí): Začala v máji 1889 v Buchare v dnešnom Uzbekistane, prešla do európskej časti Ruska a cez Sibír do strednej a západnej Európy. V roku 1890 postihla Južnú Afriku, Ameriku a zvyšok sveta. V roku 1891 sa vrátila do južnej a západnej Európy, od … Čítať ďalej Prehľad pandémií chrípkových vírusov od začiatku 20. storočia