Úder blesku pri futbalovom zápase v Nemecku zranil 33 ľudí

Úder blesku pri mládežníckom futbalovom zápase v Nemecku si podľa spresnených policajných údajov v sobotu vyžiadal 33 zranených, medzi ktorými je 29 detí.