21. august 1968 v spomienkach, nemali by sme naňho zabudnúť

3647

Pripomeňte si okupáciu Československa z 21.augusta 1968

21. augusta 1968 pred 49 rokmi vtrhli na územie vtedajšieho Československa vojská Varšavskej zmluvy (ZSSR, NDR, Poľska, Maďarska a Bulharska). Predstaviteľov štátu internovali v ranných hodinách a odviezli do Moskvy.

Bol schválený rozkaz ministra obrany M. Dzúra, aby armáda nekládla odpor a bolo vydané Prehlásenie k československému ľudu v ktorom sa uvádzalo, že vojská obsadzujú ČSSR proti vôli ústavných orgánov a bez ich vedomia.

Vpádu do Česko-Slovenska sa zúčastnilo 27 bojových divízií (12 tankových, 13 motostreleckých, 2 výsadkové) a 1 letecká armáda. Skupina A (sovietske a poľské jednotky) zahájili nástup z priestoru Legnice – Krakov (Poľsko) Skupina B (jednotky ZSSR a NDR) z Görlitz, Zittau, Drážďan a Kliegenthalu (NDR).
Skupina C (sovietske, maďarské a bulharské jednotky) z oblasti Györu (Maďarsko). Intervenčným jednotkám v počte 750 tisíc vojakov s 800 lietadlami, 6 300 tankami a 2000 delami a raketami velil generál J. G. Pavlovskij.

Na mimoriadnu schôdzu sa zišla vláda a vyjadrila svoj protest vládam piatich štátov, ktoré sa zúčastnili na okupácii. O ČSSR sa začalo rokovať v Rade bezpečnosti OSN.
V celej zemi rástol živelný ľudový odpor k okupácii. Invázia vojsk Varšavskej zmluvy si k 3. septembru 1968 vyžiadala 108 mŕtvych (z toho 29 na Slovensku), 266 ťažko a 436 ľahko ranených česko-slovenských občanov.