Boli tu miliónové podvody, privatizačné škandály ale žiaden z nich nepoložil na lopatky ani jednu vládu a bolo to jedno či bola pravá alebo ľavá.

Basternak paskaA teraz tých mizerných 15 centov, pardon bolo to 150 EUR,  pokuta za dopravné priestupky. No neporazí jedného z toho