Viac ako tisíc sôch, desať sarkofágov a osem múmií odkryli egyptskí archeológovia v starovekej hrobke na západnom brehu rieky Níl v meste Luxor. Podľa egyptského ministerstva pamiatok bola hrobka postavená pre istého sudcu menom Userhat v dobe pred viac ako 3000 rokmi.
Hrobka pochádza z obdobia, kedy v Egypte vládla najznámejšia 18. dynastia (1550-1298), reprezentovaná slávnymi menami, ako boli faraóni Tutanchamon, Hatšepsut či krásna Achnatonovej manželka Nefertiti.

O tejto hrobke sa vedelo už z počiatku minulého storočia, ale len nedávno sa archeológom podarilo nájsť jej vchod a preskúmať pohrebnej komory vnútri. Hrobku tvorí centrálna hala vedúca do dvoch siení, z ktorých v jednej sa našli štyri rakvy a v druhej ich bolo šesť. Ďalšia miestnosť zase ukrývala sochy zobrazujúce vládcu rôznych dynastií.

Jedna z drevených truhiel, ktorá sa našla v hrobke.

Počas vlády 21. dynastie, asi pred 3000 rokmi, bolo do hrobky uložených viac múmií, ich identita je však neznáma.

V hrobu archeológovia tiež odkryli veľké množstvo magických sošiek zvaných ušabti, ktoré v staroegyptskom pohrebníctve tvorili súčasť výbavy zosnulého a predstavovali jeho posmrtného služobníka.

Podľa egyptského ministerstva pamiatok bude výskum hrobu pokračovať a je možné že prinesie objav ešte ďalších sošiek a artefaktov.

Vedci ďalej starostlivo skúmajú hrobku a dúfajú, že v nej objavia ešte ďalšie artefakty.