Svetom sa šíri móda inkluzívneho vzdelávania, ktoré sa chystá aj u nás na Slovensku. Na jednej strane je tu šanca pre znevýhodnených žiakov, aby neboli separovaní od zvyšku spoločnosti, na strane druhej tu ale môžu nastať určité riziká, ako dokladá prípad z Havaja.

Študentka strednej školy „Pearl City High School“ v Honolulu zažila otrasný incident, pri ktorom ju dvakrát znásilnil jej o rok starší spolužiak. Jednalo sa o autistov, ktorý do školy dochádzal vždy v sprievode osobného asistenta. Ten mal na jeho správanie dohliadať.

Afričanovi za znásilnenie dievčaťa súd sprísnil trest, dostal štyri roky

Chlapcov vychovávateľ sa pri skúške školskej kapely posadil do hľadiska, kde zaspal, a zatiaľ čo si dával šlofíka, jeho zverenec si to namieril do zadnej časti sály, určenému k hre na bicie nástroje, kde znásilnil svoju spolužiačku, zatiaľ čo zvyšok kapely nacvičoval predstavenie. Tento incident sa opakoval ešte raz, než dievča zobrala odvahu a všetko oznámila polícii.

Neuveriteľný postoj sudcov, ktorí neuznali šesťnásobné zneužitie dievčaťa piatich muži ako znásilnenie

Chlapec bol obvinený zo sexuálneho násilia, ale vzhľadom k tomu, ako ťažko je jeho osobnosť zasiahnutá chorobou, nie je isté, či je za svoj čin vôbec zodpovedný. Vina tak padá predovšetkým na vychovávateľa, ktorý mladíkovi nevenoval dostatočnú pozornosť, hoci vedel, že sa u neho prejavujú záchvaty agresie. Dievča po incidente radšej zmenila školu.