Časť ľudstva označuje Bibliu za číry výplod fantázie, zatiaľ čo iní ju považujú za slovo božie. Teraz však prichádza vedec, a nie religionista, ktorý tvrdí, že našiel doštičku z pálenej hliny, ktorá preukazuje, že Babylonská veža skutočne existovala. A jeho dôkaz zdá sa naozaj presvedčivý.

Toto je prvý hmatateľný dôkaz o tom, že Babylonská veža skutočne existovala.

Doštička je vôbec prvým zobrazením Babylonskej veže z obdobia staroveku. Pochádza zo 6. storočia pred naším letopočtom, je teda stará viac ako 2600 rokov. Objavená bola v miestach starovekého Babylonu na území dnešného Iraku pred viac ako sto rokmi, ale pretože bola v osobnom vlastníctve jedného nórskeho zberateľa, jazykovedci nemali možnosť ju až do nedávnej doby študovať.
K doštičke sa dostal asyrolog a profesor z Londýnskej univerzity Andrew George, ktorý bol schopný interpretovať jej text. Takto zistil, že sa týka stavby veže a veľmi sa podobá biblickému príbehu o Babylonskej veži. Podľa vedca nepatrné rytiny na doštičke predstavujú zikkuratstupňovitú pyramídu so siedmimi terasami. Tieto stavby boli rozšírené v Mezopotámii a Elame v čase od tretieho tisícročia pr. N. L. Do šiesteho storočia pr. N. L. Vedec tiež upozornil na obrys postavy, ktorý je zobrazením kráľa Nabuchodonozora II., Ktorý Babylónii vládol okolo rokov 605 až 562 pred naším letopočtom.

Obraz veže postavená kráľom Nabuchodonozora II.

George je presvedčený, že vežu postavil práve Nabukadnesar II. O tom však niektorí vedci
polemizujú. „Babylonská veža bola v skutočnosti postavená ešte pred Nabuchodonozorom, teda asi o 900 rokov skôr,“ tvrdí bádateľ Bodie Hodge.
Babylonská veža bola podľa biblickej knihy Genesis ohromná budova, ktorá mala siahať až do neba. Mala byť postavená na mieste nazvanom neskôr Bábel, čo je hebrejské meno pre Babylon. Podľa Biblie boli všetci ľudia v dobe po potope sveta jednotní a hovorili spoločným jazykom. Ľudia sa rozhodli postaviť mesto a vežu až do neba, aby seba oslávili a neboli rozptýlení po celej krajine. Veža teda bola vystavaná k sláve človeka, nie Boha. V reakcii na to Boh rozdelil dosiaľ jediný ľudský jazyk vo viacerých jazykov a rozohnal ľudí po celej krajine, pretože sa mu nepáčilo, že by chrám mal patriť niekomu inému ako jemu samotnému.

Ruiny Zikkuratu v Eridu

V rozhovore pre denník Breaking Israel News Andrew George teoretizuje, že príbeh o zmätení jazykov v Biblii možno odkazuje na skutočnosť, že stavba takej veľkosti si vyžiadala nemalé množstvo robotníkov z mnohých krajín. Pri stavbe veže sa tak hovorilo rôznymi jazykmi. To mohlo viesť k nedorozumeniu a zapríčiniť konštrukčné problémy, čo spôsobilo, že projekt trval 43 rokov. Tiež to mohlo byť príčinou toho, prečo veža neobstála v teste času a teraz z nej ostali len trosky.

Jedna z hypotéz stotožňuje babylonskú vežu s chrámom boha Marduka v Babylone – Etemenanki, ktorý dosahoval výšku 91 metrov, iné teórie ju spájajú so Zikkuratom v Eridu.