BÁJKA o ekonomickej spravodlivosti

1246

Súčasná verzia:

Mravec pracuje celé dlhé horúce leto; postaví si dom a vytvorí zásoby
na zimu. Cikáda si hovorí, aký je mravec hlúpy, také pekné počasie
a mravec len drie. Cikády sa smejú, tancujú a užívajú si.

Čoskoro príde zima, mravec sa ukrýva do tepla domu a pochutnáva si na
zásobách.

Cikády, trasúce sa zimou a vyhladované, zorganizujú
tlačovú konferenciu, na ktorej sa pýtajú, kde vzal mravec právo na to byť
v teple a byť dobre živený, zatiaľ, čo iní, menej šťastní, umierajú
na podchladenie a hladom.

Televízia uvedie všetko v priamom prenose, ukazuje trasúce sa cikády a
zábery mravca, ako si v teple útulného domova vychutnáva dobroty všetkého
druhu.

Televízni diváci sú pobúrení faktom, že v takej bohatej zemi sú
niektorí ponechaní utrpeniu ako chudáci cikády, kým iní si žijú v
prepychu.

Interpelujú vládu, aby zvýšila mravcovi dane, musí predsa odvádzať
spravodlivý diel.

Na základe výskumu verejnej mienky vyjde zákon o ekonomickej
spravodlivosti a zároveň antidiskriminačný zákon so spätnou
platnosťou.

Dane sú zvýšené, mravec dostane pokutu za to, že nezamestnal
cikády a je mu daňovým úradom zabavený dom, pretože nemá peniaze na
zaplatenie daní ani pokút.

Mravec emigruje do Lichtenštajnska.

Televízia pripraví ďalšiu reportáž, teraz o tučných
cikádach, ktorým práve dochádzajú mravcove zásoby a to napriek tomu,
že jar je ešte v nedohľadne.

Bývalý mravcov dom, teraz sociálna ubytovňa pre cikády, chátra
za permanentného nezáujmu cikád aj vlády.

Vláde je vytýkaná nedostatočná sociálna podpora a je vytvorená
špeciálna komisia s nákladmi desať miliónov eur.

Medzitým niektoré cikády zomrú na moderné civilizačné ochorenia
(obezita, vysoký obsah cholesterolu v krvi, kardiovaskulárne ochorenie,
žltačka typu C a iné) a tlač ešte viac podčiarkuje nutnosť starať sa o
sociálnu nerovnosť a najmä o cikády.

Slovník cudzích slov:
mravec = normálny pracujúci človek ,

cikáda = každý si domyslí

Ak túto bájku nepošleš všetkým svojim známym, tak sa celkom
nič nestane. Len cikády ťa za chvíľku „zožerú“.

vadasz