Bez komentára

908

Aby sme si rozumeli, títo ľudia sú bohatí. V korunovom vyjadrení by boli multimilionári a vlastnia extrémne lukratívny majetok. Je pravda, že môžu byť z hľadiska príjmov strednou vrstvou, alebo aj chudobní. Ale sú bohatí, čo sa týka majetku. Asi by nebolo veľmi humánne ich vysťahovať z domu, kde žili celý život, ale takisto nepredstierajme, že sú to chudobní ľudia. Predsa všetci ľudia, ktorí vlastnia nehnuteľnosti v hodnote niekoľko stotisíc eur, sú z definície skrátka bohatí. Títo ľudia by nemali byť vysťahovaní, ale v prípade, keď nehnuteľnosť predávajú, aký je problém, aby časť hodnoty nehnuteľnosti bola určitým spôsobom započítaná proti majetkovým daniam, ktoré mali zaplatiť v minulosti, ale nemohli to urobiť, lebo mali nízke alebo stredné príjmy? Časť kontroverzie vychádza z toho, že ide proti osobným záujmom niektorých ľudí. Táto daň ide výrazne aj proti mojim osobným záujmom, ale nemyslím si, že by verejná politika mala byť motivovaná osobnými záujmami, ale tým, čo je dobré pre celú spoločnosť. Je lepšie zdaniť polohovú rentu ako veľmi výrazne zdaniť príjmy.

 

Martin Filko (31)vedúci Inštitútu finančnej politiky na Ministerstve financií SR.