Bude spoplatnené denné štúdium?

1033

Minister školstva Dušan Čaplovič navrhol, aby študenti platili za denné štúdium v cudzom jazyku. Ako povedal Fronc dnes v rozprave k novele zákona, podľa neho ide o tlak vysokých škôl, ktoré od zahraničného študenta nemôžu vyberať školné, pretože musí mať podmienky pre štúdium ako slovenský študent. 
Froncovi prekáža aj obmedzenie počtu študentov na študijných odboroch. Fronc to považuje za centralizmus s tým, že on je za slobodnú vzdelávaciu cestu. Sloboda je však spojená aj so zodpovednosťou. Študenti by si mali slobodne vyberať odbor štúdia, ale niesť aj následok, ak si nebudú môcť nájsť prácu.
Problém lietajúcich profesorov podľa Fronca existuje od roku 1989, ale nesúhlasí s tým, aby sa to riešilo v zákone. Podľa neho by to mali riešiť rektori a dekani. Vidí tiež problém v možnosti spájania bakalárskeho a magisterského štúdia, pretože v niektorých odboroch sa bude udeľovať výnimka za výnimkou.

Diskusiou k novele vysokoškolského zákona odštartovali poslanci druhý deň 8. schôdze Národnej rady SR. Právna norma ministra školstva Dušana Čaploviča upravuje viacero oblastí. Externisti by mali na získanie vysokoškolského titulu študovať dlhšie ako denní študenti. Právna norma im predlžuje dĺžku bakalárskeho štúdia z troch na štyri roky a magisterského z piatich na šesť rokov.
„Cieľom tohto opatrenia je dosiahnuť rovnakú kvalitu výsledkov vzdelávania bez ohľadu na to, či študent študuje dennou alebo externou formou. Prirodzeným dôsledkom nového prístupu je, že štandardná dĺžka externého štúdia je väčšia ako u porovnateľného denného štúdia,“ konštatuje sa v materiáli.

Z dielne rezortu školstva je aj návrh zákona o fonde na podporu vzdelávania, o ktorom sa bude rokovať následne. Jeho výsledkom má byť zlúčenie Študentského pôžičkového fondu a Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov do nového Fondu na podporu vzdelávania.
Právna norma tiež rozširuje okruh žiadateľov a učiteľom umožňuje požičať si až do výšky 30-tisíc eur. Študentské pôžičky v novom zákone nemajú určený limit. V súčasnosti o pôžičku môžu žiadať len študenti prvých dvoch stupňov vysokoškolského vzdelávania a začínajúci pedagógovia. „Rozširuje sa možnosť získať pôžičku pre ďalšie cieľové skupiny, a to najmä pre doktorandov, odborných zamestnancov a ostatných pedagogických zamestnancov,“ uvádza sa vo vládnom materiáli.

Poslanci NR SR sa potom vrátia k prerušenej diskusii o vládnom návrhu novely zákona o registri trestov z dielne ministerstva spravodlivosti, podľa ktorého budú slovenské súdy pri odsúdení páchateľov trestných činov zohľadňovať aj ich prípadné odsúdenia v iných členských štátoch Európskej únie.
Tradičné hlasovanie o 11. h poslanci v stredu vynechajú a hlasovať sa bude až podvečer o 17.00. Na 11. h zvolal predseda parlamentu Pavol Paška (Smer-SD) poslanecké grémium.