Na YouTube sa objavilo video, ktoré dokumentuje oslobodenie býka Bandity z okov a tesných priestorov chlieva. Zviera prišiel oslobodiť pracovník rakúskeho zvieracieho útulku Gut Aiderbichl. Bandity po prepustení muža vďačne oblizuje a potom radosťou skáče a tancuje po chlieve. Teraz sa nachádza na mieste, kde sa jemu a ďalším 500 zachráneným býkom, kravám a teľatám dostáva potrebnej starostlivosti.