Čaká aj Európu doba temna?

1886

Opevnila proti ním hranice, usadila ich na svojom území, využila jedných ako spojencov proti druhým, dávala im občianstvo, rozšírila medzi nich kresťanstvo, bojovala s nimi a aj tak zanikla pod ich nájazdmi.

A bohatá stredomorská veľmoc sa zložila ako domček z karát. Blahobyt zmizol a dobe, ktorá nastala sa dnes hovorí „doba temna“.

Čaká to aj Európu?