Kiná a hudobné kluby sú poloprázdne, záujmové spolky strácajú členov, nie sú dobrovoľníci. Epidémia covidu viedla vo Francúzsku k „epidémii lenivosti“, zistila dôkladná sociologická štúdia. Výrazne klesá ochota pracovať, ľudia sa stále častejšie vyhýbajú športu. Rovnako tak mizne nálada stretávať sa s priateľmi alebo zájsť si do baru na pohárik.

Predtým obľúbené hudobné kluby a bary zostávajú poloprázdne, ľudia prestávajú chodiť do kina a do divadla, strácajú záujem o najrôznejšie športové a voľnočasové aktivity. Výrazne menej sa angažujú v dobrovoľných činnostiach a klesá ochota venovať svoj čas bez nároku na odmenu.

Aj zbežné pozorovanie súčasných zvykov Francúzov ukazuje, že od epidemickej krízy v súkromnej sfére došlo k viditeľným zmenám. Teraz k subjektívnym dojmom ohľadom toho, ako epidémia koronaviru a súvisiace vládne obmedzenia zmenili životný štýl, rodinné a medziľudské väzby aj vzťah k práci a voľnému času, pribudli aj objektívne sociologické dáta.