Expremiérka Iveta Radičová vrátila ocenenia Zlatý Biatec od konšpiračného združenia

1394

Iveta Radičová sa oficiálne zriekla ocenenia Zlatý Biatec za rok 2012, ktoré jej udelilo združenie Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub.

„Prečítala som si text Vyhlásenia NEF Hospodársky klub o migrácii vrátane zoznamu signatárov, medzi ktorými je aj prezident Policajného zboru. Je neprijateľné, aby sa pod takúto zmes obsahových absurdít, mäteže faktov a posplietaných nelogických, kvázi súvislostí ktokoľvek podpísal. Preto sa oficiálne zriekam a vraciam ocenenie Zlatý Biatec za rok 2012, ktorý mi bol týmto klubom udelený,“ uviedla Iveta Radičová.

Reagovala tak na prezidenta Policajného zboru Tibora Gašpara, ktorý podporil vyhlásenie združenia NEF Hospodársky klub o migrácii.
NEF v ňom predstavilo „Základný súbor opatrení voči ekonomickým migrantom“. Okrem iného združenie odporučilo vláde SR štatisticky sledovať ich štruktúru a počty, v právnej oblasti riadne zadefinovať celú oblasť pracovných povolení v nadväznosti na získanie občianstva v členskej krajine EÚ podľa domáceho práva členskej krajiny, sledovať financie, ktoré plynú do zahraničia pre rodinu migranta, sledovať ich objem a zaviesť ich dôslednú štátnu reguláciu, v oblasti školstva dôsledne uplatňovať vymáhanie nákladov na jazykovú a inú prípravu takejto pracovnej sily a iné.