I. KORČOK: Ide o stovky miliárd eur a Slovensko sa chce dobre pripraviť

1249

O tom, aké sú očakávania Slovenska v súvislosti s VFR, informoval dnes na tlačovom brífingu stály predstaviteľ Slovenska pri EÚ Ivan Korčok.
„Budúce rozpočty by mali spĺňať dva základné parametre. Každý rozpočet by mal zrozumiteľne ukázať, akými prostriedkami chceme financovať naše ciele a priority, na ktorých sme sa dohodli. Druhým parametrom je zodpovednosť. Tá zodpovednosť v zmysle európskeho rozpočtu znamená uznanie reality, v akej sa nachádzame. A tá je charakterizovaná mimoriadnymi až drastickými rozpočtovými opatreniami v jednotlivých členských krajinách únie,“ povedal Korčok.
Podľa jeho slov zodpovednosť je aj o tom, že ak doma občanom hovoríme, aby si uťahovali opasky a aby sme ozdravovali verejné financie, aby boli udržateľné do budúcnosti, tento trend nemôže byť opačný ani v EÚ.
V rámci politických priorít chce Slovensko jasné impulzy zo strany EÚ, ktoré majú napomôcť nášmu domácemu trhu.
„Chceme, aby sa na vrchol rozpočtových priorít budúcej finančnej perspektívy únie dostalo to, čo nás najviac trápi. A to sú ekonomické priority. Aby bolo zohľadnené, že aj z rozpočtu EÚ musia prichádzať impulzy pre rast a konkurencieschopnosť. Tomuto najviac rozumejú občania. Ak sa všetky rozpočtové impulzy z EÚ pretavia do lepšieho hospodárskeho rastu a vytvárania nových pracovných miest, tak sme dosiahli veľmi veľa. To bude naša priorita,“ povedal Ivan Korčok.
Viacročný finančný rámec predstavuje miliardy eur, ktoré budú prerozdelené v najbližších rokoch. Slovenská republika ako členský štát EÚ nechce zanedbať túto príležitosť.
„Ideme do dlhých rokovaní, ktoré budú trvať do konca cyperského predsedníctva čiže do konca roka 2012. Ide o stovky miliárd eur, ktoré budú postupne prerozdelené a na to by sme sa chceli na Slovensku čo najlepšie pripraviť. Venujeme tomu mimoriadnu pozornosť. Nezačíname s prípravou až teraz. Na Slovensku už máme hotové rokovacie tímy, máme systém zapojenia našich rezortov, takže do ťažkých negociácií budeme vstupovať s celkom dobrým pocitom,“ poukázal slovenský veľvyslanec pri EÚ.
Európska únia sa chystá zaviesť nové dane na finančné transakcie v Európe, tzv. Tobinovu daň, čo by malo navýšiť komunitárny rozpočet v budúcom rozpočtovom období. Predpokladaný výnos je 50 miliárd eur ročne do pokladnice únie. Slovenská strana, podobne ako napríklad Veľká Británia či Česká republika, je voči novým daniam skeptická.
„Slovenská republika je skeptická, respektíve nesúhlasí s tým, aby sme vytvárali nové spoločné dane, z ktorých by bol financovaný rozpočet. Želali by sme si podstatné zjednodušenie jednak prístupu k európskym peniazom, ale aj k výpočtu jednotlivých príspevkov členských štátov, z ktorých sa financuje rozpočet,“ povedal v tejto súvislosti Korčok. Podľa neho by na vrchole priorít EÚ mala stáť konkurencieschopnosť. „Musíme si uvedomiť, že sme pod obrovským tlakom veľkých globálnych konkurentov a práve toto sa musí v rozpočte únie premietnuť,“ dodal.
Medzi priority, ktoré chce aj Slovensko v rámci VFR presadzovať, patrí aj politika súdržnosti.
„Zdôrazníme, že peniaze, ktoré pýtame, nie sú na to, aby sme si vylepšili našu infraštruktúru. Ale že je to v prospech hospodárskeho rastu, z ktorého profituje celý vnútorný trh,“ vysvetlil slovenský veľvyslanec pri EÚ.
V rámci poľnohospodárstva, kde únia plánuje zmraziť výdavky do roku 2014, Slovensko chce vidieť spravodlivejšiu politiku.
„Tu nejde iba o poľnohospodársku výrobu, ide tu najmä o rozvoj vidieka. Aj preto to, čo my chceme, je spravodlivejšie prerozdeľovanie spoločných prostriedkov v rámci poľnohospodárskej politiky únie. Tak, aby sa odstránili nerovnosti, ktoré pociťujú najmä nové členské štáty únie,“ povedal Korčok.
V odpovedi na otázku, či v budúcom finančnom rámci Slovensko dostane viac alebo menej, ako dostáva teraz z rozpočtu EÚ, slovenský veľvyslanec konštatoval, že nadchádza obdobie, keď sa začína diskutovať o číslach.
„Toto je obdobie, keď sa začína diskusia o číslach. Návrh právneho textu má desiatky nariadení, bude dôležité ich precízne analyzovať. Slovensko si však bude chcieť zachovať minimálne svoju čistú pozíciu. Takú, aká bola v tejto v súčasnosti prebiehajúcej finančnej perspektíve,“ vyhlásil Korčok.