Jozef Habánik, podpredseda ĽS-HZDS pre ekonomiku

1290

 

 

Mottom volebného programu zameraného na mladých voličov je „Kvalitné vzdelanie pre budúcnosť národa“ Jeho nosné prvky sú zamerané na: obsahové zameranie štúdia na školách, na finančnú, právnu a podnikateľskú gramotnosť žiakov a študentov, celoživotné vzdelávanie a kreditový systém, nový zákon o vysokých školách, ktorý bude zohľadňovať priority európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru a zvýši úroveň a kvalitu vysokoškolského vzdelávania na Slovensku, podporu mladých rodín; valorizáciou prídavkov na deti, príspevok pri narodení, finančné nástroje bytovej politiky, pomoc slobodným matkám a pod. 

 

Jozef Habánik, podpredseda ĽS-HZDS pre ekonomiku