Kariéru populárneho herca Brucea Willisa ukončili zdravotné problémy, o ktorých sa hovorí ako o afázii. O čo vlastne ide a ako sa stane, že človeka tento neduh postihne?

Afázia patrí medzi získané poruchy reči a vzniká porušením rečových oblastí mozgu. Príčiny môžu byť rôzne. Dochádza k nej napríklad následkom mozgovej cievnej príhody či úrazu hlavy vrátane otrasu mozgu.

Za vznikom afázie však bývajú aj nádory, zápalové ochorenia (napríklad encefalitída), degeneratívne ochorenie mozgu alebo intoxikácia prostredníctvom drog, alkoholu či jedovatých plynov.

Travolta zbalil Demi Mooreovu? Vraj mu ju dohodil Bruce Willis

 Ako sa prejavuje  afázia ? 

Ide o poruchu reči, ktorá ovplyvňuje ako samotnú schopnosť hovoriť, tak mnohokrát aj schopnosť porozumieť tomu, čo hovoria ostatní. Odborne je afázia popisovaná ako úplná alebo čiastočná neschopnosť prijímať a vysielať symbolické kódy hovorenej alebo písanej reči na podklade jednostranného poškodenia mozgu.

Prejavy afázia sa môžu líšiť podľa rozsahu postihnutia mozgu. Človek, ktorý touto poruchou trpí, potom má problémy s plynulosťou reči, s artikuláciou alebo vyslovovaním slov (parafázia). Dochádza tiež k zníženej schopnosti dať dohromady celé vety (parafrázia), alebo je naopak reč unáhlená a len ťažko zrozumiteľná (logorhea).

Dcéra Brucea Willisa opäť odhalila prsia, boj proti cenzúre nevzdáva

V súvislosti s afáziou tiež môže dochádzať k ďalším problémom s vyjadrovaním, napríklad pacient hovorí takzvane „z cesty“, bez súvislosti a zmätene, alebo sa začne vyjadrovať bez ohľadu na gramatiku, teda zle skloňuje či časuje, vynecháva predložky a podobne.

Francúzska legenda Alain Delon, chce svoj život ukončiť eutanáziou!

Zároveň môže dochádzať k tomu, že nedokáže porozumieť zložitejším vetám. K strate intelektu však v dôsledku tejto poruchy nedochádza.

Afázia býva tiež sprevádzaná emocionálnymi problémami, ako je depresia alebo záchvaty smútku, ťažkosťami so sústredením, udržaním pozornosti, učením alebo sa zhorší schopnosť pacienta čítať a počítať.

Česká lekárka zomrela pri zväčšení pŕs! Dvadsaťdeväťročná Renata bola detskou psychiatričkou

Pomôcť môže terapia zameraná na logopédiu a nutná je aj spolupráca rodiny a okolia, ktorá je pre spokojný život pacienta nenahraditeľná.