Panoramatické fotografie môžu byť úžasné, ak sa to urobia správne – veľkolepý pohľad prečnievajúc mimo rozsah periférneho videnia, všetko v jednej fotografii. Stačí sa trochu pohnúť a z malebného obrázka je vizuálna katastrofa ktorá premení svet na deformovaný a zmutovaný cirkus strachu.