Koľko je na svete zlata? Podľa expertov až pätnásťkrát viac, ako sa udáva

2451

Podľa oficiálnych údajov londýnskej agentúry GFMS len dvadsať. Názory sa však rôznia. Kým jedni tvrdia, že množstvo zlata nadhodnocuje, iní hovoria až o patnáctinásobku nimi udávaných hodnôt.

Väčšina investorov na trhu so zlatom sa riadi údajmi, ktoré udáva londýnska poradenská agentúra zaoberajúca sa zlatom a drahými kovmi GFMS. Ich posledný číselný údaj o množstve zlata na zemi znie: 171 300 ton. Keby sa roztopilo, zmestí sa do kocky o dĺžke hrany 20,7 metra, píše BBC.

Ak by sme ho vyliali na plochu wimbledonského ihriska, siahalo by do výšky 9,8 metra.

Údaje agentúry GFMS sú však len odhady, ktoré sa nedajú fakticky potvrdiť. A názory na to, koľko zlata skutočne na Zemi je, sa veľa rozchádzajú. Siahajú od 155 tisíc ton, teda čísla menšieho, než sú oficiálne údaje, až k 2,5 milióna ton. To už by bola kocka o hrane 50 metrov.

Názory sú tak odlišné preto, že sa zlato ťaží už šesť tisíc rokov, tvrdí historik zaoberajúci sa zlatom Timothy Green. Až do roku 1492, kedy Krištof Kolumbus objavil Ameriku, bolo podľa GFMS na svete 12 780 ton zlata.

Jeden z investorov a zakladateľov siete obchodníkov so zlatom Gold Money James Turk považuje túto hodnotu za silno nadhodnotenú. Neverí, že by primitívne stredoveké metódy dovolili ľuďom vyťažiť toľko. On sám odhaduje vtedajšie množstvo zlata na svete na 297 ton.