Že pobyt vo vesmíre nie je pre ľudské telo príliš prospešný, sa vie už veľmi dlhú dobu. Ale až teraz vedci zistili, že vystavenie astronautov zvýšenej radiácii má zrejme za dôsledok aj zmeny v ich DNA.
dna-sex-pornoVedci odobrali vzorky krvi štyrom astronautom a dvom astronautkám a skúmali zloženie ich DNA. Prišli na to, že v ich genetickom kóde došlo k zmenám. Mohla by sa u nich ľahšie rozvinúť napríklad Parkinsonova choroba alebo Alzheimerova choroba a tiež rakovina. Vedci zatiaľ nepoznajú mechanizmus, na základe ktorého k týmto zmenám dochádza. Je však isté, že tieto zmeny súvisia s ich pobytom na obežnej dráhe.

Pre kozmonautov je to tak ďalší z radu zlých správ, ktoré už vedci okolo zdravotných rizík nazhromaždili. Už teraz sa vie, že pobyt vo vesmíre vyvoláva oslabenie kostí a atrofovanie svalov. Zhoršuje sa aj zrak a zvyšuje sa nebezpečenstvo kardiovaskulárnych chorôb. Skrátka pobyt vo vesmíre jednoducho nie je pre človeka nijako zdravou procedúrou. Aj s týmito aspektmi sa bude musieť počítať pri ceste na Mars a pri dlhodobom pobyte na obežnej dráhe.