Krátky slovník pojmov

1556

Development Center 
/DC/ je hodnotiaca metóda vyvinutá na báze Assessment Center. Hodnotiaca metóda získala za posledné roky na popularite práve kvôli širokým možnostiam využitia. Je zameraná na hodnotenie potenciálu účastníkov s dôrazom na možnosť ich ďalšieho rozvoja. Na rozdiel od Assessment Centrer je DC obohatené o prvky interaktívnych tréningových aktivít. DC je kľúčovou metódou, ktorou je možné zároveň zostaviť model kariérneho rastu a nastaviť tak kariérny plán pre zamestnanca.

 

OUTSOURCING
Umožníme Vám službu externej spolupráce pri tých častiach chodu firmy, ktoré nie sú v centre Vášho podnikateľského záujmu. 

• personálne (personálne plánovanie, vzdelávanie a rozvoj, výberové procesy)

• pracovno – právne (personálna administratíva, vypracovanie pracovných zmlúv)

• ekonomické (vedenie účtovníctva, mzdový systém, ekonomické  a podnikateľské poradenstvo).

Poskytujeme nízkonákladové a pritom vysokohodnotné riešenia, ktoré sú stavané podľa individuálnych potrieb zákazníka.

ZDIEĽAŤ
Predchádzajúci článokAMERIKA
Ďalší článokAž na doraz
Avatar
Online Magazine pre všetkých.