Ľudia sa začínajú báť internetu. Obmedzujú nákupy aj diskutovanie

777

    Ľudia už internetu toľko neveria. Takto by sa dal veľmi hrubo zhrnúť záver prieskumu, ktorý sa zaoberal správaním ľudí pri práci s internetom. Vykonával ho Národný úrad pre telekomunikácie a informácie (National Telecommunications and Information Administration, NTIA) na vzorke 41-tisíc amerických domácností v júni 2015.

    Organizácia bohužiaľ nezverejnila presnú metodiku, takže nie je jasné, či boli domácnosti vybrané, aby reprezentovali rozloženie v spoločnosti alebo to napríklad boli len ľudia ochotní odpovedať na on-line dotazník, ktorý im treba prišiel e-mailom.

    Z výsledkov, ktoré teraz táto štátna organizácia zverejnila, vyplýva, že takmer polovica respondentov obmedzuje svoje aktivity na internete. Dôvodom sú obavy vyvolané rôznymi kauzami, ktoré sa týkajú krádeží dát, a tiež špehovacími chúťkami vlád a ďalších úradov.

    Nie je prekvapujúce, že najviac správanie používateľov ovplyvnili osobné negatívnu skúsenosť. Podľa NTIA totiž celých devätnásť percent domácností (aspoň jeden člen) malo nejakú skúsenosť s narušením bezpečnosti, krádežou identity alebo s nejakou podobnou nekalou činnosťou. Organizácia pritom počítala len s problémami, ktoré sa stali v priebehu 12 mesiacov pred prieskumom.

    Ako možno predpokladať, najviac sa s narušením bezpečnosti stretli domácnosti, kde mali ľudia viac zariadení schopných pristupovať na internet. U domácností, ktoré používajú iba jeden typ zariadení pripojených k internetu tak hlásilo narušenie bezpečnosti asi deväť percent, zatiaľ čo u respondentov s piatimi a viac prístrojmi to bolo 31 percent.

Strach z on-line platieb aj nakupovania

    Obavy vychádzajúce z vlastných skúseností alebo z vlastného úsudku zmenili podľa prieskumu správanie asi 45 percentám respondentov. Zo správy vyplýva, že sa 29 percent respondentov vyhýba on-line financiám a 26 percent prestalo využívať on-line nakupovanie. Rovnaký podiel domácností obmedzilo užívanie sociálnych sieťach a 19 percent sa dokonca rozhodlo, že prestane na internete zverejňovať svoje „kontroverzné“ osobné alebo politické názory.

    K podobným výsledkom dospela aj minuloročná štúdia Pew Research. Výskumníci zistili, že ľudia v drvivej väčšine chcú viac kontrolovať svoje dáta, ale majú malú dôveru v to, že by tieto informácie mohli zostať chránené.

    Možno aj to jeden z dôvodov, prečo si napríklad Facebook v poslednej dobe sťažuje, že ľudia na ňom zdieľa menej osobných skúseností a názorov, ako by mohli.