M. ŠEFČOVIČ: Krízu v eurozóne nevyriešia čiastkové riešenia

451

O svoje názory na súčasnú krízu sa podelil s čitateľmi na svojom blogu, kde turbulentné dianie v Európe opísal ako jazdu na horskej dráhe, ktorá speje k vytvoreniu novej Európskej únie. V rozhovore pre TASR uviedol, že je to možné iba skvalitnením procesov riadenia v eurozóne.
„Základom bola rovnica nájsť udržateľné riešenie pre Grécko, upokojiť situáciu v bankovom sektore a vytvoriť silnú finančnú bariéru okolo eurozóny prostredníctvom eurovalu,“ opísal svoju predstavu o východiskách zo súčasnej finančnej a dlhovej krízy v zmysle hľadania komplexných riešení podpredseda EK. Slovenský komisár dodal, že ak sa chce EÚ a eurozóna vyvarovať podobných problémov, akým čelí teraz, tak je treba maximálne skvalitnenie spravovania eurozóny a opätovné naštartovanie ekonomického rastu.
„Na toto má v prvom rade slúžiť balíček opatrení Olliho Rehna a musíme tiež veľa investovať do znovunájdenia dôvery v možnosti ekonomického rastu v rámci únie v budúcom roku,“ pripomenul Šefčovič a dodal, že Európska komisia zahrnula tento komplexný prístup do svojej cestovnej mapy, v rámci ktorej navrhuje opatrenia na podporu rastu európskej ekonomiky.
„Momentálne sa nachádzame v etape, kde sa čaká na to, akým spôsobom budú grécke strany schopné demonštrovať politickú jednotu,“ opísal slovenský komisár postoj EK k situácii v Grécku. Poznamenal, že je evidentné, že bez toho, aby všetci kľúčoví hráči v tejto krajine podporili plán dohodnutý na poslednom summite eurozóny, nebude pre Grékov možné dospieť k uvoľneniu poslednej tranže, ktorá je pre zabránenie bankrotu Grécka absolútne dôležitá.
„Veríme, že tie rokovania, ktoré povedú k novej vláde národnej jednoty, tieto podmienky vytvoria a tranža bude uvoľnená,“ vyjadril nádej Šefčovič.
Ohľadom európskeho bankového sektora povedal, že je dobré, že sa podarilo nájsť riešenie, čiže označiť systémové banky a aj tie, ktoré potrebujú rekapitalizáciu.
„Stanovil sa aj postup, ako rekapitalizovať. Najprv musia banky hľadať potrebný kapitál na finančných trhoch, neskôr môžu pomôcť vlády za asistencie Európskej komisie, ktorá bude každý prípad posudzovať z pohľadu štátnej pomoci a až ako posledná možnosť sa v prípade systémových problémov uvádza čerpanie z eurovalu,“ opísal modelovú situáciu dohodnutú na rekapitalizáciu európskych bánk.
Komisár Šefčovič zároveň upozornil, že ministri financií EÚ (ECOFIN) na svojom stretnutí zo začiatku tohto týždňa potvrdili, že presné detaily opisujúce možnosť zvýšenia palebnej sily a flexibility eurovalu budú prijaté do konca tohto roku, čo Európska komisia víta s uspokojením.
„My v Európskej komisii veríme, že akonáhle sa tieto detaily zverejnia, tak to bude mať výrazne upokojujúci účinok na finančné trhy. Lebo bude jasné, že EÚ a eurozóna majú k dispozícii euroval, ktorý je schopný sa vysporiadať aj s prípadnými väčšími problémami,“ povedal Šefčovič.
Za ďalšiu veľmi dôležitú vec z hľadiska súčasnej krízy v Európe slovenský komisár označil permanentné kontakty medzi EK a Talianskom.
„Európska komisia úzko spolupracuje s Talianskom. Talianska vláda požiadala o spoluprácu komisiu a Medzinárodný menový fond, aby monitorovali napĺňanie opatrení, ku ktorým sa talianska vláda zaviazala,“ uviedol Šefčovič a dodal, že predstavitelia EK veria, že to prispeje nielen k transparentnosti tohto procesu a dodá talianskym opatreniam adekvátne uznanie a vážnosť, ale že to zároveň prispeje aj k upokojeniu finančných trhov, na ktorých sa hodnota talianskych dlhopisov prepadá.