Máme 45 nových vysokoškolských profesorov

1618

Po utorku pribudnú profesori v technických odboroch, ako sú napríklad strojárske technológie a materiály, silnoprúdová elektrotechnika, inžinierske konštrukcie a dopravné stavby či priemyselné inžinierstvo. Profesormi sa stali aj ľudia z oblasti občianskeho práva, psychológie, pedagogiky, kulturológie, etiky či športovej kinantropológie.
Naposledy menoval prezident profesorov 22. októbra, keď najvyšší akademický titul získalo 35 ľudí. K 31. októbru minulého roku bolo na Slovensku 1 421 profesorov, z toho 313 žien.

Zoznam nových vysokoškolských profesorov
“ doc. Ing. Pavol Alexy, PhD.
v odbore: technológia makromolekulových látok
“ doc. ThDr. Andrzej Baczyński, PhD.
v odbore: katolícka teológia
“ doc. PhDr. Beáta Balogová, PhD.
v odbore: sociálna práca
“ doc. PaedDr. Stanislav Bendl, PhD.
v odbore: pedagogika
“ doc. JUDr. Ján Cirák, CSc.
v odbore: občianske právo
“ doc. Ing. Miloš Čambál, CSc.
v odbore: priemyselné inžinierstvo
“ doc. PaedDr. Alena Doušková, PhD.
v odbore: predškolská a elementárna pedagogika
“ doc. Ing. Vladimír Gazda, PhD.
v odbore: financie, bankovníctvo a investovanie
“ doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
v odbore: manažment
“ doc. ThDr. Jozef Haľko, PhD.
v odbore: katolícka teológia
“ doc. Mgr. Ida Hledíková, PhD.
v odbore: divadelné umenie
“ doc. Ing. Jozef Jurko, PhD.
v odbore: výrobné technológie
“ doc. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
v odbore: biotechnológie
“ doc. PhDr. Natália Korina, CSc.
v odbore: slovanské jazyky a literatúry
“ doc. Ing. Peter Kováčik, CSc.
v odbore: agrochémia a výživa rastlín
“ doc. RNDr. Rastislav Královič, PhD.
v odbore: informatika
“ doc. PaedDr. Miroslav Krystoň, PhD.
v odbore: pedagogika
“ doc. Ing. Alena Kusá, PhD.
v odbore: masmediálne štúdiá
“ doc. Ing. Vincent Kvočák, PhD.
v odbore: inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
“ doc. PaedDr. Ľudmila Liptáková, CSc.
v odbore: predškolská a elementárna pedagogika
“ doc. PhDr. Ivan Lukšík, CSc.
v odbore: pedagogika
“ doc. RNDr. Dagmar Markechová, CSc.
v odbore: aplikovaná matematika
“ doc. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
v odbore: psychológia
“ doc. Ing. Andrea Miškufová, PhD.
v odbore: environmentálne inžinierstvo
“ doc. Ing. Pavol Ochotnický, CSc.
v odbore: financie, bankovníctvo a investovanie
“ doc. RNDr. Ondrej Oriňák, PhD.
v odbore: analytická chémia
“ doc. Ing. Ivo Petráš, PhD.
v odbore: automatizácia
“ doc. PhDr. Ilona Semrádová, CSc.
v odbore: etika
“ doc. Ing. Jaroslav Světlík, PhD.
v odbore: masmediálne štúdiá
“ doc. Dr. inž. Elżbieta Szychta
v odbore: silnoprúdová elektrotechnika
“ doc. Ing. Ján Šaliga, CSc.
v odbore: elektronika
“ doc. MVDr. Zuzana Ševčíková, PhD.
v odbore: veterinárna morfológia a fyziológia
“ doc. RNDr. Bernard Šiška, PhD.
v odbore: všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
“ doc. Ing. Pavol Švec, CSc.
v odbore: strojárske technológie a materiály
“ doc. Ing. Judita Táncošová, CSc.
v odbore: manažment
“ doc. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.
v odbore: špeciálna pedagogika
“ doc. Mgr. art. Ingrid Timková
v odbore: divadelné umenie
“ doc. Ing. Jozef Tvrdoň, PhD.
v odbore: ekonomická teória
“ doc. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
v odbore: stavebníctvo
“ doc. Ing. Josef Vodák, PhD.
v odbore: manažment
“ doc. Marian Włosiński, Dr. Hab.
v odbore: katolícka teológia
“ assoc. prof. Michelangelo Zaccarello
v odbore: cudzie jazyky a kultúry
“ doc. Ing. Anna Zaušková, PhD.
v odbore: masmediálne štúdiá
“ doc. Mgr. Erika Zemková, PhD.
v odbore: športová kinantropológia
“ doc. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.
v odbore: kulturológia