Mesta pod pavučinami drôtov, takto to vyzeralo, než sa prúd viedol pod zemou

1078
Pratt v Kansase 1911

Než začali byť vedené káble elektrického napätia, telefónu a telegrafu pod zemou, neostávalo iné riešenie, než ich viesť vzduchom cez najrôznejšie stožiare a konštrukcie.

U veľkých metropol potom dochádzalo z dnešného pohľadu k bizarným obrazom, kedy mesta koncom 19. storočia boli zahalená do spleti stoviek drôtov, ktoré doslova zakrývali nebo.

Ulica New Yorku 1887
Železničná stanica Pearl Station v Bostone po vyčíňaní hurikánu 1881
Telefónne vedenie vo Vancouveri 1914
Pratt v Kansase 1911
Telefónne stĺpy New York 1903
Ulica New Yorku v priebehu tuhej zimy 1888
Telefónna veža v Štokholme 1887 – 1913