MŠVVŠ: Ministerstvo školstva sa pridalo k podpore boja proti korupcii

612

Počas skúšobného týždňa bude rezort sledovať a odstraňovať prípadné nedostatky komunikácie s občanmi. Od 29. júla 2011 bude linka už v stálej prevádzke. 
Zriadením emailovej adresy eduoko@minedu.sk a samostatného webového formuláru sa MŠVVŠ SR pripojilo k ďalším rezortom na podporu boja proti korupcii. Cez obidva komunikačné kanály môžu občania zasielať podnety odhaľujúce korupciu alebo závažné porušovanie predpisov v rezorte školstva, vedy, výskumu a športu.
Ministerstvo chce týmto krokom prispieť k napĺňaniu záväzku programového vyhlásenia vlády SR, ktorá zaradila boj proti korupcii medzi svoje priority.

TASR dnes o tom informoval odbor masmediálnej politiky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.