Na Slovensko chcú prilákať filmové hviezdy

1425

Skôr než ich zafinancuje, mali by prejsť kultúrnym testom. Ministerstvo kultúry chce právnou normou prilákať na Slovensko aj veľké zahraničné filmové produkcie a pomôcť vzniku nových pracovných miest. Mal by podporovať hrané, dokumentárne, animované diela, ale aj tie, ktoré sú určené pre televíziu. Ich obsah však musí byť v súlade s právnymi predpismi Európskej únie a Slovenskej republiky, čo preukáže buď kultúrny test, alebo koprodukčný štatút vydaný oprávnenou osobou.

Domáce aj zahraničné produkcie

Fond by mal poskytovať dotácie vo výške 20 percent oprávnených výdavkov. Nimi majú byť všetky úhrady za tovary, služby, odmeny a mzdy zdaňované na Slovensku. Záujemcovia o dotáciu by mali najskôr predložiť Audiovizuálnemu fondu žiadosť o registráciu filmového projektu, ktorá bude mať platnosť tri roky. Počas tohto obdobia bude možné podať žiadosť o podporu audiovizuálneho priemyslu. O podporu budú môcť žiadať domáce aj zahraničné produkcie, avšak do sumy oprávnených výdavkov sa nebudú počítať slovenské verejné zdroje.