Nechajte nás predĺžiť hraničné kontroly, píše šesť krajín Európskej komisii

895

    Migračná kríza a neschopnosť EÚ chrániť svoje vonkajšie hranice ohrozuje bezpečnosť a verejný poriadok v celej Únii. Krajiny v liste žiadajú, aby sa mimoriadne opatrenia mohli predĺžiť na dva roky.

    Kontroly majú jednotlivým štátom zabezpečiť lepšiu kontrolu prúdu vojnových utečencov a ekonomických migrantov. V spoločnom liste šiestich krajín sa uvádza, že tie štáty Schengenu, ktoré žiadne reštriktívne opatrenia ešte neprijali, by mali mať možnosť zaviesť kontroly s platnosťou až na dva roky, ak to budú považovať za potrebné.

    Kontroly na vnútorných hraniciach Schengenu doteraz zaviedlo osem z 26 členských krajín. Jednotlivé štáty postupujú podľa článku 25 hraničného kódexu, ktorý za výnimočných okolností umožňuje opatrenia zaviesť najviac na osem mesiacov.

    Nemecko tohto limitu dosiahne už v máji, Švédsko v júli a Dánsko v septembri tohto roku.

    Krajiny  teraz Európsku úniu žiadajú, aby mohla ochrana platiť až dva roky, a to podľa článku 26 toho istého kódexu. Na rozdiel od aktuálne platných opatrení, ktoré je možné vyhlásiť v prípade ohrozenia bezpečnosti vnútri jednotlivých štátov, sa tento článok dá využiť jedine vtedy, keď je ohrozený verejný poriadok a bezpečnosť v celom schengenskom priestore a ohrozuje jeho fungovanie.

    Podľa únijných predpisov o tom musia rozhodnúť hlavy štátov a vlád na zasadnutí Európskej rady, ktorým to odporučí Európska komisia na základe žiadosti členských krajín. Spoločný list šiestich štátov je teda prvým krokom, teraz sa k nemu budú musieť vyjadriť eurokomisári a nakoniec Európska rada.

    „Do Európy stále prichádza veľký počet migrantov a my musíme strážiť, kto vstupuje do našej krajiny cez nemecko-dánske hranice,“
uviedla pre server The Local dánska ministerka pre integráciu Inger Støjbergová, ktorá plánuje stráviť pondelok na hraničných priechodoch Frøslev a Padborg v južnom Jutsku.