Nemecko

1549

 

Sprechen Sie Deutsch?
V Nemeckej spolkovej republike si budete môcť vybrať z viac ako 331 vysokých škôl  s ešte väčším počtom štúdijných oborov. Pokiaľ rozmýšľate o zahájení vašej vysokoškolskej kariéry v Nemecku, ponúkame vám základné informácie a stručný prehľad vecí, o ktorých by ste určite mali niečo vedieť. 

Štúdium na nemeckých univerzitách sa delí tak, ako asi všade vo svete, na semestre, ktoré trvajú 6 mesiacov, a začínajú sa a končia sa tak ako letný a zimný semester na Slovensku. Priemerná dĺžka univerzitného štúdia je 8 až 12 semestrov. Doktorandské štúdium trvá 4 až 10 semestrov. Predmety sú vyučované rovnakou formou ako u nás, teda prednáškami, cvičeniami či seminármi, akurát doklad o absolvovaní predmetu sa volá inak ako u nás – Schein. Za svoju študijnú snahu môžete získať nasledovné tituly: magister, diplom či medzinárodne uznávaný bakalár  alebo Master. 

 

Ako na to
Ak ste si už vybrali univerzitu, nadviažte s ňou kontakt polroka pred ukončením termínu uzávierky prihlášok vášho plánovaného nástupu (spravidla 15. júl na zimný semester a 15. január na letný semester). Zašlite na DAA /Das Akademische Auslandsamt – kontaktný orgán pre zahraničných študentov/ a vami vybranú univerzitu bližšie informácie o sebe a ostatné požadované informácie, najneskôr pol roka pred plánovaným začatím štúdia. Toto oddelenie vám na základe vašej žiadosti pošle konkrétne podmienky pre prijatie na štúdium spolu s prihláškou, ktorú ma každá univerzita na svojej web-stránke. 

Okrem iného predložte:
-úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia 
-doklad o štúdiu na slovenskej univerzite 
-doklad o jazykových znalostiach
-iné doklady požadované univerzitou

 

Všetky dokumenty je vopred potrebné nechať úradne preložiť a potvrdiť. 

 

Po úspešnom prijatí na školu obdržíte doklad o prijatí na štúdium – Zulassungsbescheid, zbaľte tieto dokumenty a odštartujte svoju kariéru hlavy kockatej v Nemecku. 

1. doklad o prijatí na štúdium – Zulassungsbescheid
2. doklad o znalosti jazyka (DSH, TestDaf a pod.)
3. úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia a jeho úradný preklad
4. pas a viacero fotografií
5. zdravotné poistenie
6. iné dokumenty vyžadované univerzitou

Nummerus Clausus 
Pokiaľ sa hlásite na študijné odbory ako medicína, veterinárstvo, stomatológia, biológia, farmácia, psychológia či podnikové hospodárstvo, vedzte, že pre zahraničných uchádzačov na tieto študijné obory je vyhranený určitý počet študijných miest. Na tieto obory sa prihlasuje cez „Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätze“ alebo www.zvs.de. 

Čo v Nemecku urobiť ako prvé? 
Utekajte na prihlasovací úrad, ktorý určuje miesto vášho pobytu v Nemecku a nechajte si vystaviť potrebné potvrdenie o pobyte.  Síce na to zo zákona máte 3 mesiace od vycestovania na územie Nemecka, ale istota je guľomet. Na to, aby vás svinským krokom nehnali späť na Slovensko, budete musieť predložiť aj výpis z banky, ktorý potvrdzuje, že disponujete peniazmi na pokrytie svojho životného minima, tj. 550 eur/mesacne po dobu trvania celého štúdia.

Haben Sie Arbeit für mich? 
Ak uvažujete o tom, že si pri škole budete privyrábať, buď si bežte pred tým podať  žiadosť o udelenie pracovného víza na nemeckú ambasádu,  alebo na to rovno zabudnite. Napriek tomu, že ste študent ,vízová povinnosť sa na vás vzťahuje aj počas prázdnin.  

Alica v ríši zázrakov
Aby ste sa necítili v cudzej krajine osamelo a nemali strach z rečovej bariéry, každá lepšia univerzita bude mať pre vás pripravenú odbornú pomoc s profesionálnym personálom. Ak budete potrebovať poradiť, pomôcť či vysvetliť, obráťte sa na Akademisches Auslandsamt alebo na kanceláriu študentského spolku Studentenwerk.

Ako získať štipendium 
Existuje kopec možností, ako získať štipendium v Nemecku, a pokiaľ mám pravdu povedať, ak sa vám nepodarí získať ho v tejto krajine, tak potom už nikde. Aby som nezabrala celé vydanie ST.CITY, odporučím vás radšej na webstránku nemeckej akademickej výmennej služby (DAAD) alebo na jej slovenského partnera agentúru SAIA-SCTS, kde nájdete všetky potrebné informácie. 

Náklady 
Na štátnych školách sa za štúdium neplatí, výnimkou je hosťujúci študent, študent, ktorý chce absolvovať len jeden semester – školné od 15 do 150 eur, v ojedinelých prípadoch do 500 eur.

Ubytovanie a strava na mesiac: 540 až 600 Eur
Poplatok za imatrikuláciu – semestrálne a Semesterticket /semestrálny lístok na MHD/: cca. 55 + 95 Eur na semester 
Poplatok za členstvo v spolku študentov Studentenwerk: 20 až 50 eeur
Zdravotné poistenie, povinné: 290 Eur na semester
Učebnice a skriptá: 230 – 310 Eur na semester

 

Uľahčite si to! 
Centrum assist „Arbeits- und Servicestelle fur Internationale Studienbewerbungen“ je novinkou, ktorá uľahčuje všetkým zahraničným študentom prijímací proces. Assist umožňuje podať žiadosť o prijatie na štúdium na viacero vysokých škôl naraz, pričom toto centrum skontroluje správnosť vašej prihlášky a pripojených dokumentov. 

Užitočné linky: www.saia.sk, www.germanembassy.de

 

ZDIEĽAŤ
Predchádzajúci článokExtrémne svahy
Ďalší článokMuži, dámska móda a líčenie
Avatar
Online Magazine pre všetkých.