Nové riziká prinášajú syntetické drogy

885

O stave drogovej problematiky na Slovensku za rok 2011 informoval na Úrade vlády riaditeľ Národného monitorovacieho centra pre drogy Imrich Šteliar.

Užívanie narastá vo väzení
Nedostupnosť heroínu má podľa Šteliara viacero dôsledkov. Medzi nimi napríklad užívanie stimulantov.
„Takisto dôsledkom poklesu dostupnosti heroínu je zvýšenie užívania viacerých drog súčasne,“ uviedol. V užívaní marihuany je u nás stabilizovaný trend.
„Dobrým signálom je relatívne stabilná situácia v infekčných chorobách,“ povedal. Pokiaľ ide o výskyt infekcie HIV u injekčných užívateľov, nezaznamenali podľa jeho slov významný nárast. Zaznamenali však nárast v užívaní drog vo väzniciach.
„Zdá sa, že vo väzniciach začína byť viac užívateľov. Aby sme to overili, robíme spoločný projekt zo Zborom väzenskej a justičnej stráže,“ vysvetlil Šteliar.
Syntetické drogy mávajú neznáme zloženie
Podľa Šteliara pribúdajú nové, syntetické drogy, ich druhy a rozmanitosť.
„Používa sa agresívny marketing, internetový predaj, otvárajú sa nové a nové typy obchodov s týmito produktmi,“ ozrejmil. Ich najväčším rizikom je neznáme zloženie a následné riziká otráv.
„Takisto ako v ostatných štátoch únie aj u nás sa pripravuje legislatívne ošetrenie tejto problematiky,“ dodal.
Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť v Lisabone vo štvrtok zverejnilo Výročnú správu 2012: stav drogovej problematiky v Európe.
Podľa materiálu je užívanie heroínu na ústupe. Spôsoby užívania drog sa menia, pričom klesá počet injekčných užívateľov a klesá tiež počet nových prípadov HIV v tejto skupine.
Ako ďalej pokračoval, so znížením dostupnosti heroínu v Európe aj na Slovensku, je omnoho nižšie riziko priamej intoxikácie.

Klesá kriminalita užívateľov
Z ilegálnych psychoaktívnych látok vedú v počte závislostí metamfetamíny – pervitín. „Heroín je dnes s počtom ľudí, ktorí žiadajú pre závislosť liečbu, na úrovni marihuany,“ poznamenal Okruhlica.
Počet pacientov, ktorí sa liečia od závislosti na psychoaktívnych látkach mimo alkoholu, dosahuje na Slovensku ročne zhruba 2000 ľudí.
Výrazne podľa neho za posledných 10-15 rokov klesla kriminalita hlavne užívateľov heroínu.
Za problém však považuje nízky počet toxikologických vyšetrení. „Prakticky každý akútny psychiatrický pacient by mal mať takéto vyšetrenie, aby bola hneď jasná diagnóza,“ uzavrel.