Zabudnite na svoju alergiu na Hipsterov aj okázalý nezáujem o módne trendy. Brada a strnisko sú podľa vedy vašej konkurenčnou výhodou v zápolení o ženy. Prvý typ porastu vám pomôže k stálemu vzťahu, druhý zvýši šanca na románik bez dlhodobých ambícií. Tvrdí to aktuálny výskum.

Jeho autori z austrálskej University of Queensland pri ňom predložili viac ako 8 500 ženám fotografie mužov, úlohou slečien a panov bolo ohodnotiť ich fyzickú atraktivitu. Tváre posudzovaných modelov pritom grafici upravili tak, aby zahŕňali celú škálu, čo sa týka porastu, od hladko oholenej tváre cez čerstvé strnisko, dlhšie strnisko až po bradu. A aby grafici dojem umocnili, na fotkách všetkých štyroch kategórií zdôraznili či naopak potlačili lícne kosti a čeľuste, jeden z vizuálnych znakov maskulinity.

Výsledky hodnotenia početnej ženskej poroty boli jednoznačné. Ak by mali ženy zvoliť, aký pán na nich urobil dojem ako vhodný adept pre dlhodobý vzťah, vyhrali presvedčivo majitelia brady, nasledovali muži so strniskom. Naopak pre pomer bez ambícií na trvalý zväzok dámy najviac oslovili muži s hustým strniskom, nasledovali páni s čerstvým porastom a potom bradáč.

Okrem adeptov pre dlhodobé a krátkodobé vzťahy mali účastníčky výskumu vyberať tiež, aká vizáž sa pre nich spája s všeobecnou atraktivitou. Jednoznačne pritom vyhralo husté strnisko, za ním sa takmer zhodne umiestnila jeho čerstvá varianta a brada. Najmenší záujem bol aj v tejto kategórii o hladko oholenú tvár.
    A vysvetlenie? Autori štúdie sa domnievajú, že strnisko dokáže umocniť maskulínne znaky, predovšetkým veľkosť čeľuste. A že pridanou hodnotou brady je potom aura vyzretosti, zodpovednosti a spoločenskej dominancie.

    Vyniknúť nad ostatnými

Queenslandská štúdia nadväzuje na širšiu prácu svojich austrálskych kolegov z The University of Western Australia, ktorá si dala oveľa zásadnejšiu otázku: Prečo evolúciu ľudskej spoločnosti vôbec fúzy sprevádzajú? A odpoveď hľadala poctivo, išla na ňu zoširoka, svoje bádanie začala vo zvieracej ríši.

Tím Cyrila Gruetera si do hľadáčika vzal 154 druhov primátov a skúmal, či sa ich samce pýšia výraznými znakmi, podobnými fúzom u samcov v ľudskej spoločnosti, a či výskyt a miera týchto znakov súvisí s charakterom dotknutého spoločenstva primátov. To by totiž mohlo vedcov nasmerovať na funkciu oných telesných rysov.

Vedecké pátranie vo svete primátov pritom bolo úspešné, výskumníci naozaj zistili, že vybavenie samcov podobnými znakmi súvisí s podobou spoločenstva, v ktorých žijú. Vyvinuli sa totiž predovšetkým v komunitách tých druhov primátov, v ktorých bolo príliš samcov, a teda konkurenčná tlačenica o samice. Tie so sebou niesli i fyzickej boje, strkanice však nebol jediný spôsob, ako si samice na párenie dobrať. Samce mohli jeden nad druhým vynikať práve aj výraznými, neprehliadnuteľnými osobnými fyzickými znakmi, ako boli dlhšie nosy či výrazné lícne oblúky.
    Toto zistenie vedcom mnohé napovedalo, potom však museli opustiť primátov a vrátiť sa späť do ľudskej spoločnosti. A preveriť, či platia podobný vzťah medzi konkurenčným bojom o reprodukciu a okázalými vizuálnymi znakmi súperiacich aj v nej.

    Menej žien = viac fúzov

Starostlivo preskúmali, ako sa popularita brady a fúzov vyvíjala a striedalo u britských mužov v rokoch 1842 až 1971. A zistili, že spoločnosť tak či onak zarastené tváre oceňovala ako atraktívny naozaj práve v obdobiach, keď bolo menej žien. Okrem toho sa v devätnástom storočí obľuba fúzov šírila u britských vojakov nasadzovaných do konfliktov v Indii a Strednom východe. Áno, to preto, že tamojšie ženy si s týmto druhotným pohlavným znakom spájali vlastnosti ako múdrosť a moc.

Závery austrálskych bádateľov, ktorý štúdiu vydali vlani magazín Evolution and Human Behaviour, tak hovoria, že fúz slúži jednoducho na to, aby jeho majiteľ vynikol medzi ostatnými. Aby bol viditeľnejší. Aby sa odlíšil, aby ženy zaujal.

Cyril Grueter sa však so svojimi kolegami nechcel zastaviť u histórie, dovolil si aj pozrieť tvárou tvár súčasnosti. Čo znamená aktuálna obľuba brady, ktorú spoločnosti pred pár rokmi vnukli hispteri? Naznačuje snáď, že muži čelia nedostatku potenciálnych partneriek?
    Podľa Gruetera spočíva odpoveď v tom, že dnešný muži naozaj čelia pri hľadaní partnerky zostrenému konkurenčnému boji: v on-line svete sa o to isté snažia tisícky a tisícky jeho rivalov. „Ak žijete v malej skupine, kde sa pozná vďaka opakovaným interakciám každý s každým, nepotrebujete signalizovať svoju kvalitu a konkurencieschopnosť skrze podobné znaky,“ vysvetľuje Grueter.

Lenže vo veľkom, otvorenom prostredí, v ktorom je každý muž obklopený mnohými inými, cudzími, musia rýchlo zaujať. Je teda potrebné spoľahlivý nástroj, ktorý by dosvedčil mužovu silu, sebavedomie, jedinečnosť. A práve ním môžu byť fúzy. Najmä preto, že hoci vlastníctvo mohutnej brady nijako nedokazuje vysoké macho-hladiny testosterónu, sú bradáči považovaní ako mužmi, tak ženami za starších, silnejších a agresívnejších.