Partner vás môže pripravit o zdravie

1692
Ako sa cítite po hádke s partnerom? Isto nie najlepšie, pokiaľ ide o psychickú pohodu, avšak negatívny vplyv sa môže o pár dní prejaviť aj na našom zdravotnom stave, nielen na psychike.

Krátko a dlhšie po konflikte

Doposiaľ sa výskumy vedcov sústredili na bezprostredný vplyv partnerského konfliktu a väčšina týchto výskumov sa odohrávala v typicky kontrolovaných podmienkach laboratória. Profesorka Angela Hicks sa preto, ako jedna z prvých vedcov, rozhodla na problematiku vplyvu konfliktov partnerov pozrieť z dlhodobého hľadiska. Sledovala fyziologické a psychické zmeny, ktoré nastávajú vo dvojiciach deň po konflikte, špeciálne brala do úvahy rôzne druhy citových väzieb medzi partnermi. Výsledky tejto štúdie boli uverejnené v odbornom časopise Personal Relationships.

Psychická a fyzická pohoda

,,Chceme pochopiť vzťahy medzi romantickými vzťahmi a dlhodobou psychickou a fyzickou pohodou. Naše zistenia poskytujú jasnú ukážku toho, že každodenné medziľudské vzťahy ovplyvňujú náladu a fyziológiu v priebehu času,“ tvrdí podľa stránok ScienceDaily profesorka Hicks. Do svojej štúdie zahrnula vzorku 39 účastníkov, ktorí boli testovaní na súvislosti medzi konfliktom a poruchami spánku, negatívnou náladou na druhý deň, hladinu kortizolu v krvi po prebudení.
Pred testami vedci zmerali citovú väzbu a druh vzťahu všetkých účastníkov podľa toho, ako úzkostliví boli vo vzťahu a do akej miery sa vyhýbali prehĺbeniu citovej väzby.

Nechoďte spať nahnevaný

Štúdia ukázala, že všetci účastníci v celej vzorke mali skúsenosti s poruchami spánku po konflikte, ktoré potvrdzujú porekadlo „Nechoď spať nahnevaný“. Najvyšší stupeň narušenia spánku bol u jednotlivcov, ktorí boli veľmi úzkostliví vo vzťahu. Najnižšia miera narušenia spánku bola zistená u jednotlivcov, ktorí sa vyhýbali hlbšiemu citovému zaangažovaniu vo vzťahu.

Mizerná nálada, nesústredenosť, nezdar

Taktiež vedci zistili, že konfliktná situácia do veľkej miery ovplyvňuje náladu na druhý deň. Nakoniec, isto ste spozorovali samy na sebe, že po hádke sa cítite nesvoji, nie ste najlepšie naladení a máte problém sústrediť sa, veci sa vám nedaria tak, ako inokedy. To všetko môže byť len a len dôsledkom hádky s partnerom. U niektorých ľudí a podľa závažnosti konfliktu môže tento stav pretrvávať niekoľko dní až týždňov, v ťažších prípadoch je vhodné vyhľadať pomoc odborníka.

Kto trpí najviac?

Štúdia ukázala, že konflikt v uplynulom dni negatívne ovplyvnil náladu niektorých účastníkov podstatne výraznejšie ako iných. A ktorí to boli? Tí, ktorí pociťovali väčšiu citovú väzbu k partnerovi, trpeli najviac. Vedci ďalej zistili, že neexistuje žiadny všeobecný vzťah medzi konfliktom a hladinou stresového hormónu ráno po zobudení. Avšak našli tento vzťah u žien, ktoré sú vo vzťahoch veľmi úzkostlivé. U týchto žien bola kortizolová odpoveď deň po konflikte výrazne stlmená.

Z konfliktných vzťahov prichádzame o zdravie

Výsledky tejto štúdie pomôžu odborníkom a v konečnom dôsledku aj nám laikom lepšie pochopiť ako skúsenosti z bežných vzťahov ovplyvňujú naše emocionálne, ale aj fyzické zdravie v priebehu času. „Z predchádzajúcich štúdii už vieme, že ľudia v stabilnom a šťastnom manželstve majú lepšie celkové zdravie ako tí, ktorí žijú v konfliktných vzťahoch. Teraz môžeme uzatvoriť ďalší z našich súčasných výskumov zistením, že jedinci, ktorí žijú v neistých a úzkostlivých vzťahoch, sú citlivejší na dlhodobejšie zdravotné riziká, ktoré vyplývajú z konfliktu, ako ostatní,“ dopĺňa na záver Angela Hicks.

Záber aj pre imunitu

Okrem toho, je dokázané, že po vážnom konflikte s partnerom, ktorý spôsobuje jednému, či obom zúčastneným výrazný stres, môže dôjsť aj k dočasnému oslabeniu imunity. To sa môže v nasledujúcich dňoch prejaviť nejakým bežným ochorením alebo hoci aj herpesom na perách. Ak chceme mať dlhodobo dobré zdravie a dožiť sa pekného veku, nemali by sme žiť vo vzťahoch, v ktorých prežívame viac konfliktov ako toho dobrého. Samozrejme, hádky sú v každom vzťahu a sú potrebné na jeho formovanie, ale silné a časté nás môžu pripraviť nielen o spoločné šťastie v dvojici.
Viera Benčiková