Policajti v starovekom Grécku boli otroci, prvú políciu mali Francúzi

1339

Akí vlastne boli predchodcovia dnešnej polície? Často majú ľudia za to, že v staroveku táto funkcia pripadala armáde a v uliciach strážili vojaci. Nie je tomu tak, už staroveké spoločnosti mali svoje vlastné policajné jednotky.

Podľa Aeschinese, starovekého rečníka, boli prví grécki policajti otroci. Boli to Skýtovia zajatí v bitkách a z dnešného pohľadu to boli vlastne lukostrelci. Práve lukostrelci boli považovaní v Grécku za najvhodnejších k službe v uliciach miest. Trochu zvláštne, človek by skôr čakal niekoho s mečom alebo kopijou.

Boli to vojnoví otroci, ktorí patrili mestu a to ich mohlo využívať k verejnej službe. Stovky ich spadali pod jednotlivé mestské vlády, ktoré ich používali na udržiavanie poriadku, vymožiteľnosti práva a potláčanie demonštrácií. Tiež prevážali väzňov do väzenia a slúžili ako eskorta pri rôznych prípadoch.

Divné úmrtia 6

Mali právomoc kohokoľvek zatknúť a umiestniť ho do väzenia. To je nepochybne zvláštne, vzhľadom k tomu, že išlo o otrokov. Často tak mohlo dôjsť k situácii, keď otrok zatkol slobodného občana. Najmä v Aténach si s tým žiadnu hlavu nerobili a celý systém bol veľmi dobre funkčný.

V Ríme už bola polícia predsa len profesionálnejšia. Cisár Augustus vytvoril takzvanú Prétoriánska gardu, elitnú jednotku, ktorá ale mala jednú hlavnú úlohu – chrániť osobu cisára. Ďalšie policajné úlohy boli až druhoradé, bola to hlavne ochranka, avšak zložená z tých najlepších vojakov. Aj oni mohli zatýkať, chytať zlodejov a boli používaní na udržiavanie poriadku. Boli takí dobrí, že fungovali po celý čas trvania rímskej ríše.

Moderné princípy ošetrovania pacientov presadila Florence Nightigalová

V stredoveku bolo vynucovania práva a bezpečnosť jednou z vecí, ktorá patrila šľachte. Každý barón alebo vojvoda si zodpovedal za bezpečnosť svojho územia sám. Ich moc pochádzala od kráľa, takže ho v týchto veciach vlastne na svojom území zastupovali. Veľmoži väčšinou ustanovili jedného svojho konstábla, ktorý mal na starosti udržiavanie bezpečnosti a spravodlivosti s družinou pridelených mužov.

Lotérie de Bébés bola udalosť v ktorej jedinci mohli vyhrať dieťa

Prvú skutočnú políciu ustanovil v roku 1667 francúzsky kráľ Ľudovít XIV. Jeho policajný zbor pozostával zo 44 inšpektorov pod vedením veliteľa polície. Počas dvoch rokov mali svoju policajnú jednotku všetky veľké francúzske mestá.