Posledná zimná

1943

Posledná zimná …

Posledné vločky
sľúbené – nevinne.
Snáď boli v pláne…
…keď obaja s hrsťou soli
čakáme, čo sa stane.

Posledné vločky
poslednej zimy
Urob ich, prosím, čarovnými…
Urob mi znova taký vánok,
presvedč len kúsok atmosféry…

Nech ostanú mi po nich ráno
celkom suché pery.

Posledné vločky
na perách
Nežne

Naposledy: Snežme!