Pred 60 rokmi vyšiel Benensonov článok o väzňoch svedomia (výročie)

1245

Inšpirovala ho k tomu novinová správa z roku 1960 o dvoch portugalských študentoch, ktorých uväznili len preto, že si pripíjali na slobodu. Benensonov článok ilustrovali fotografie šiestich väzňov z Angoly, USA, Grécka, Maďarska, Rumunska a vtedajšieho Československa.

Výzva požadovala prepustenie všetkých ľudí uväznených za nenásilné vyjadrenie svojej viery, presvedčenia, rasy, farby pleti alebo pôvodu. Benenson nazval týchto ľudí väzňami svedomia. Chcel svojou akciou povzbudiť ľudí, aby písali listy vládnym predstaviteľom do krajín, ktoré držali väzňov svedomia a požadovali ich prepustenie. Kampaň sa enormne rozrástla, rozšírila sa do rôznych krajín.

Prispela k tomu, že koncom roka 1961 bola založená medzinárodná organizácia Amnesty International (AI). Logom organizácie sa stala sviečka obtočená ostnatým drôtom. Do Amnesty International začali prúdiť ponuky na spoluprácu. Každý aktivista dostal úlohu venovať sa trom väzňom. Jeden mal pochádzať z krajiny komunistického bloku, druhý zo Západu a tretí z krajiny tretieho sveta. Heslom Amnesty International bola neutralita a nenásilie.

Vo Švajčiarsku farbia cely doružova. Väzni sú v nich pokojnejší

Medzinárodná mimovládna organizácia AI sleduje dodržiavanie ľudských práv tak, ako je to definované vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, ktorú prijalo Valné zhromaždenie OSN 10. decembra 1948. Upozorňuje na jednotlivé porušenia, mobilizuje verejnú mienku na obranu nespravodlivo obvinených, pracuje s väzňami, predovšetkým politickými, spolupracuje s Organizáciou Spojených národov (OSN), UNESCO či Medzinárodnou organizáciou práce.

Organizácia je financovaná najmä z individuálnych príspevkov, ktoré jej umožňujú udržať si nezávislosť od vlád, politických ideológií, ekonomických záujmov alebo náboženstiev. Nevyhľadáva ani neprijíma financie pre ľudské práva od vlád alebo politických strán.

Policajti vtrhli na izbu turistom, práve keď boli v najlepšom. Vraj tam natáčajú porno!

Za svoju prácu získala Amnesty International v roku 1977 Nobelovu cenu mieru. V súčasnosti je generálnym tajomníkom Amnesty International Salil Shetty.

Právnik Peter Benenson, ktorý sa významne zaslúžil o založenie AI, zomrel 25. februára 2005. Vniesol svetlo do temnoty väzníc, hrôzy mučiarní a tragédie táborov smrti po celom svete, uviedla pri tejto príležitosti vo svojom vyhlásení Amnesty International.

Nenávisť až za hrob! Kolegyne žiadali pre mamu herca Jiřího Štěpničky trest smrti!

Amnesty International je najväčšia ľudskoprávna mimovládna organizácia na svete, celosvetové hnutie takmer troch miliónov ľudí z viac než 150 krajín a regiónov sveta usilujúcich sa o dodržiavanie ľudských práv na celom svete. Svoje zastúpenie má aj na Slovensku.