Prezident vymenoval 35 nových vysokoškolských profesorov 13 žien a 22 mužov.

882

Dnešným dňom sa stávate súčasťou postupnej generačnej obmeny profesorského stavu. Od vás sa predovšetkým očakáva, že budete na vašich vysokých školách a univerzitách hlavnými predstaviteľmi transferu najnovších vedeckých poznatkov vo vzťahu k študentom, ale aj celej našej spoločnosti“.

Zoznam vymenovaných profesorov:

1. doc. MUDr. Marian Adamkov, CSc., mim. prof. v odbore: patologická anatómia a súdne lekárstvo
2. doc. RNDr. Magdaléna Bálintová, PhD. v odbore: environmentálne inžinierstvo
3. doc. Dr. Jozef Balga, PhD. v odbore: ochrana osôb a majetku
4. doc. Ing. Cyril Belavý, CSc. v odbore: automatizácia
5. doc. Dr. Ing. Libor Beneš v odbore: materiály
6. doc. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc. v odbore: etnológia
7. doc. Ing. Nadežda Čuboňová, PhD. v odbore: strojárske technológie a materiály
8. doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD. v odbore: informatika
9. doc. MVDr. Zita Faixová, PhD. v odbore: veterinárna morfológia a fyziológia
10. doc. Ing. Dušan Galusek, PhD. v odbore: anorganická technológia a materiály
11. doc. MVDr. Mária Goldová, PhD. v odbore: infekčné a invázne choroby zvierat
12. doc. Ing. Ján Grečnár, ArtD. v odbore: filmové umenie a multimédiá
13. doc. Jozef Hardoš, ArtD. v odbore: filmové umenie a multimédiá
14. doc. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. v odbore: vodné hospodárstvo
15. doc. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. v odbore: cudzie jazyky a kultúry
16. doc. RNDr. Klaudia Jomová, PhD. v odbore: biotechnológie
17. doc. Ing. Miroslav Kelemen, PhD. v odbore: ochrana osôb a majetku
18. doc. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD. v odbore: ošetrovateľstvo
19. doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. v odbore: pomocné vedy historické
20. doc. Marek Leščák, ArtD. v odbore: filmové umenie a multimédiá
21. doc. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. v odbore: chemická fyzika
22. doc. PaedDr. Yvetta Macejková, PhD. v odbore: športová edukológia
23. doc. MUDr. Jozef Mašura, CSc. v odbore: pediatria
24. doc. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. v odbore: farmakognózia
25. doc. PhDr. Oľga Orosová, CSc. v odbore: pedagogická, poradenská a školská psychológia
26. doc. RNDr. Pavol Quittner, DrSc. v odbore: matematika
27. doc. akad. mal. Júlia Sabová v odbore: výtvarné umenie
28. doc. Ing. Ján Sedliačik, PhD. v odbore: technológia spracovania dreva
29. doc. RNDr. Ján Spišiak, DrSc. v odbore: geológia
30. doc. Ing. Jozef Stieranka, PhD. v odbore: ochrana osôb a majetku
31. doc. Martin Šulík, ArtD. v odbore: filmové umenie a multimédiá
32. doc. MUDr. Miloš Táborský, PhD. v odbore: vnútorné choroby
33. doc. Ing. Dana Tančinová, PhD. v odbore: spracovanie poľnohospodárskych produktov
34. doc. Ing. Juraj Vaculík, PhD. v odbore: poštové služby
35. doc. Ing. Eva Zdravecká, CSc. v odbore: strojárske technológie a materiály