R. FICO: Vláda si napriek svetovej hospodárskej kríze plnila svoje úlohy dobre

1442

Zároveň je presvedčený, že SR patrí aj vďaka súčasnému kabinetu medzi štáty, ktoré dôsledky krízy zvládajú dobre a má aj dobré východiská pre tento rok.
      Úlohy a záväzky vyplývajúce z programového vyhlásenia si vláda podľa neho plnila vo všetkých rezortoch, vrátane ministerstva vnútra, ktoré podľa jeho slov urobilo pre policajtov a hasičov viac ako za pôsobenie ktorejkoľvek inej vlády. Fico ocenil, že ministerstvo spolu s rezortom financií „excelentne zvládlo vstup Slovenska do schengenského priestoru“. Rovnako vyzdvihol aj bezproblémové zavedenie spoločnej európskej meny.
      Ministerstvo kultúry zase podľa neho prispelo „k výraznému posilneniu historického sebavedomia Slovákov“. Fico pozitívne hodnotí prijatie nového tlačového zákona či novelizáciu jazykového zákona. Pokiaľ ide o menšinovú politiku súčasnej vlády, tá podľa premiéra naďalej predstavuje aj vďaka aktivitám podpredsedu vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny vysoký európsky štandard.
      Vyzdvihol aj viaceré kroky ministerstva školstva ako napríklad zvýšenie podpory vedy a výskumu, prispôsobovanie vzdelávacieho systému potrebám praxe a najmä tlak na kvalitu vysokoškolských zariadení. Teší ho aj realizácia vládneho štipendijného programu.
      Predseda vlády ocenil tiež obnovu sociálneho dialógu medzi vládou, odbormi, zamestnávateľmi a Združením miest a obcí Slovenska. Za dobrú považuje tiež zmenu podľa neho „neoliberálneho“ Zákonníka práce na štandardnú európsku normu. V sociálnej sfére pozitívne hodnotí fakt, že vláda nepripustila znižovanie pracovnoprávnej ochrany zamestnancov pod zámienkou svetovej krízy.
      „34.913 invalidom, ktorým pravicová vláda vzala alebo znížila invalidné dôchodky, sme vrátili peniaze v celkovej výške 70 miliónov eur. Zvyšovali sa dôchodky, od roku 2006 pravidelne vyplácame vianočný príspevok. Znížili sme odplatu za správu majetku v dôchodkovom fonde takmer o dve tretiny a zaviedli sme garančný účet,“ vymenoval niektoré opatrenia Fico.
      Pripomenul, že na zdravotne postihnutých občanov vyčlenil kabinet v roku 2009 medziročne viac o 40 miliónov eur. „Zvýšili sme aj úrazové dávky, rodinné prídavky na deti, zaviedli sme príspevok pri narodení prvého, druhého i tretieho dieťaťa vo výške približne 829 eur, zvyšuje sa rodičovský príspevok. Vláda podporuje mladomanželské pôžičky a hypotekárne úvery. V zdravotníctve sme okamžite pristúpili k zrušeniu zdravotníckych poplatkov. Vytvorili sme tlak na znižovanie cien liekov, stabilizovali sme zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva…,“ pokračoval vo vyratúvaní Fico.
      V súvislosti s pôsobením ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja konštatoval, že vláda zafinancovala v priebehu štyroch rokov výstavbu takmer 15.000 nájomných bytov. Za obrovský úspech považuje program zatepľovania, na ktorý kabinet vynaložil v roku 2009 71 miliónov eur. Premiér pripomenul aj dorovnanie priamych platieb prostriedkami štátneho rozpočtu do možnej úrovne 30 percent z úrovne podpory farmárov tzv. starých členských štátov EÚ.
      Fico oceňuje aj to, že vláde sa podarilo zachovať politickú stabilitu počas celých štyroch rokov, a to aj napriek individuálnym pochybeniam niektorých členov kabinetu, za ktoré však kabinet neváhal vyvodiť zodpovednosť. Zdôraznil, že kabinet urobil aj bezprecedentné kroky v boji proti klientelizmu. Vláde sa tiež podľa neho vydarili dôležité posuny v boji proti súdnym prieťahom, no pripustil, že napriek tomu je tu stále „vážna výzva zvyšovania kvality a rýchlosti súdnej ochrany“. Šéf kabinetu pripomenul, že Slovensku sa „vďaka enormnému úsiliu“ podarilo vyrovnať aj s plynovou krízou.
      Neopomenul ani hospodársky rast, ktorý vláda vníma ako „elementárny predpoklad sociálneho rozvoja a to všetko pri prísnej finančnej disciplíne“. Dodal, že vláda od roku 2006 neprijala žiadne opatrenia alebo rozhodnutia, ktoré by zhoršovali podnikateľské prostredie a mali negatívny vplyv na hospodársky rast. „Naopak. Zrovnoprávnili sme domácich investorov so zahraničnými pri získavaní investičných stimulov. Nezvyšovali sme dane ani nezavádzali nové druhy daní či poplatkov,“ priblížil premiér.
      Vláda ďalej podľa neho v roku 2006 pristúpila k vytvoreniu účinnejšieho regulačného rámca a posilneniu nezávislosti regulačného úradu od energetických monopolov. „Na politiku v oblasti cien energií môže byť súčasná vláda právom hrdá. Zabezpečili sme stabilitu cien, zabránili ďalšiemu neopodstatnenému zvyšovaniu, ba dokonca cena zemného plynu v roku 2010 zaznamenala pokles,“ upozornil.