RADÍME: Obete násilia nájdu pomoc na linke 0850 111 321

390

Tá je prístupná z celého územia SR na zvýhodnenom čísle, volajúci tak platí polovicu miestneho hovorného. Na linke možno získať informácie o službách pre obete násilia v pracovných dňoch od 10.00 do 14.00, inak na čísle funguje záznamník s možnosťou spätného zavolania.
Ako pre TASR ozrejmila riaditeľka združenia Pomoc obetiam násilia Jana Šípošová, volajúci tiež na linke dostane informáciu, kde sa v blízkosti jeho bydliska nachádza poradňa pre obete. Tie sú v súčasnosti vo všetkých krajských mestách s výnimkou Žiliny. Poskytujú základné a špecializované sociálne poradenstvo, psychologickú podporu a právnu pomoc. Všetky služby sú pre klientov bezplatné.
Na linku nevolajú iba obete násilia, ale napríklad aj susedia, ktorí sú svedkami dlhodobého týrania žien. „Povieme im, aby sa s ňou skúsili porozprávať, aby prišla k nám. Sú isté veci, ktoré musíme rešpektovať a nemôžeme sa vnucovať,“ konštatovala. Poukázala však na to, že vždy sa dá niečo robiť, len neexistuje univerzálny recept, a preto sa s takýmto človekom treba najprv stretnúť.
Podľa Šípošovej je na Slovensku stále veľa žien, ktoré o svojom trápení mlčia. „Dlhodobé týranie má aj taký následok, že tie ženy samy seba presvedčia o tom, že oni si to zaslúžia v krajnom prípade alebo že sú samé na vine, že sa to deje.“ Vysvetlila, že týrané ženy potrebujú získať náhľad na to, čo sa deje, keďže pre ne nemožno vymyslieť riešenia, ktoré nebudú akceptovať.