Vplyv strojov a robotov na výrobu v Ázii sa podľa obsiahlej štúdie Medzinárodnej organizácie práce doteraz prehliadal. Automatizácia výroby však ohrozuje pracovné pozície miliónov robotníkov v Singapure, Thajsku, Vietname, Indonézii a ďalších krajín zo skupiny ASEAN. Ide o krajiny v juhovýchodnej Ázii, ktoré sú domovom 632 miliónov ľudí.

Štúdia tvrdí, že rizikovou skupinou, ktorá má dôvod báť sa o svoju prácu, je približne 137 miliónov robotníkov z týchto krajín, čo je 56 percent všetkých robotníkov. Pracovná sila v Ázii zdražuje a továrne investujú do robotizácie.

Roboti menia pracovný trh

„Automatizácia v Ázii už vedie k premiestňovaniu pracovných pozícií. Je zrejmé, že menej kvalifikované miesta, ktoré sú chrbticou oblasti výroby a služieb v ekonomikách krajín ASEAN, budú postupne nahradzované,“ stojí v analýze. S robotizáciou sa zvyšujú nároky na existujúce profesie a vznikajú nové pozície, ktoré však kladú na robotníkov vyššie požiadavky.

Len v odbore autopriemysle, ktorý je jedným z hlavných pilierov ázijských ekonomík, je v Indonézii automatizáciou ohrozených 60 percent robotníkov a v Thajsku vyše 70 percent. V krajinách ASEAN zamestnáva automobilový sektor 800 tisíc robotníkov. Práve automobilky zo všetkých priemyselných firiem implementujú najviac moderných technológií. Súvisí to najmä s nárastom elektroniky v automobiloch.

Ďalšie ohrozené pozície sú v sektore výroby elektroniky, ktorý je jedným z hlavných motorov rastu ázijských ekonomík a v krajinách skupiny ASEAN zamestnáva 2,5 milióna robotníkov. Tento segment utvára niekoľko technologických noviniek: robotická automatizácie, 3D tlačiarne a takzvaný internet vecí. Veľký potenciál vidí rad ľudí práve v 3D tlači. Robotníci v odbore sú zatiaľ nákladovo efektívnejší, tlač sa používa pre exkluzívne výrobky na zákazku, ale podľa štúdie je len otázkou času, kedy sa tieto tlačiarne implementujú v továrňach plošne a nahradí časť robotníkov.

Internet vecí je trochu iný prípad. Hovorí sa o ňom ako o veľkej príležitosti, ktorá môže stimulovať rast ázijských tovární. V Indonézii, Filipínach, Thajsku a Vietname je v sektore elektroniky celkovo ohrozené automatizáciou 60 percent robotníkov.
.