Hráči dostanu bonus, keď chytia dostatok Pokémonov rovnakého typu. Napríklad, ak chytíte 50 vodných Pokémonov, získate špeciálny medailu. A vďaka nej zvýšite šancu, že narazíte na vzácneho vodného Pokémona. Dopredu sa teda môžete rozhodnúť, akých Pokémonov budete chytať, aby ste ľahšie narazili na určitého vzácneho jedinca.

A ak ulovíte Pokémona patriaceho do dvoch kategórií súčasne, získate bonus podľa priemeru vašich bonusov pre konkrétnu kategóriu Pokémonov. Aktualizácia zatiaľ nie je dostupná, ale akonáhle bude na prevzatie, budeme vás informovať.

pokemon-go-update