ŠKOLSTVO: Po dlhých rokoch vzrastie počet detí v žilinských MŠ a ZŠ

859

Až 728 z nich bude predškolákov.
„Zistenie, že po dlhých rokoch vzrastie počet žiakov, je veľmi pozitívne. Navyše, demografický vývoj nasvedčuje tomu, že aj ďalšie roky prinesú v tomto ohľade stúpajúcu tendenciu,“ skonštatovala vedúca odboru školstva a mládeže žilinskej radnice Ingrid Dolníková.
Samospráva musela podľa nej otvoriť ďalšie tri triedy MŠ s nevyhnutnými investičnými nákladmi na úrovni 100.000 eur, aby uspokojila záujem zákonných zástupcov o umiestnenie svojich ratolestí. Okrem toho bolo počas letných prázdnin vynaložených približne 300.000 eur z mestskej pokladnice na nevyhnutnú údržbu, opravy a riešenia havarijných stavov školských objektov.
„Jedným z primárnych zámerov mesta sú práve investície do modernizácie školského prostredia, v ktorom sa 1321 zamestnancov podieľa na výchove a vzdelávaní žilinskej mládeže,“ dodala Dolníková s tým, že v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je 18 ZŠ (šesť s MŠ), 20 samostatných MŠ, tri základné umelecké školy a dve centrá voľného času.