ŠKOLSTVO: Vysokoškoláci sa môžu zapojiť do súťaže na tému migrácie

691

Práce sa majú tvorivo zaoberať otázkami migrácie, integrácie alebo kultúrnej rozmanitosti. „Príkladom môže byť príbeh mladého migranta, ktorý sa snaží presadiť v novej krajine, príbeh úspešnej integrácie v cudzine alebo predstavenie organizácie, ktorá sa venuje migrantom,“ uviedla Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu Medzinárodnej organizácie pre migráciu v SR, ktorý v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku realizuje medzinárodný projekt Migranti v centre pozornosti.
Uzávierka súťaže je 4. apríla. Víťazi získajú zaujímavú cenu a účasť na ceremoniáli počas medzinárodnej konferencie Podpora integrácie migrantov prostredníctvom médií a medzikultúrneho dialógu, ktorá sa bude konať v máji 2011 v Budapešti v rámci maďarského predsedníctva EÚ. Víťazné práce budú zverejnené vo vybraných médiách.