Veľká korporácia Snap, materská spoločnosť Snapchatu, v minulom roku vykázala stratu vo výške 514,6 miliónov dolárov. Straty tejto spoločnosti sa v posledných štvrťrokoch rozšírili, pretože neustále utrácala.

Spoločnosť prezradila, že už nikdy nemusí dosiahnuť ziskovosti, ale aj naďalej plánuje výrazne investovať do svojho podnikania.

„Obchodnú činnosť sme zahájili v roku 2011. V histórii sme zažili čistej straty a negatívny cash flow,“ uviedla firma Snap. „Ak naše príjmy nebudú vyššie ako naše náklady, nebudeme schopní dosiahnuť ziskovosti a udržať si ju.“

V roku 2015 spoločnosť Snap vykázala stratu vo výške 372,9 miliónov dolárov, pričom v roku 2016 strata výrazne vzrástla. Pritom ročné príjmy v roku 2016 predstavovali 404,4 miliónov dolárov, zatiaľ čo v roku 2015 boli príjmy 58,6 miliónov dolárov.