Sokratove tri sitá.

3766

„Vieš ty, Sokrates, čo som sa práve dozvedel o tvojom priateľovi? „
„Počkaj chvíľku“ odpovedal Sokrates. „Než mi čokoľvek povieš, rád by som ťa podrobil skúške. Hovorí sa jej skúška troch sít.“
„Troch sít?“
„Presne tak“ pokračoval Sokrates. „Než mi začneš rozprávať o mojom priateľovi, možno bude dobré skúsiť preosiať to, čo mi povieš.

Prvé sito sa volá PRAVDA
Máš úplnú istotu, že to, čo mi chceš povedať, je pravda?“
„Nie“ odpovedal sused“vlastne som to len počul. „
„Dobre“ povedal Sokrates. „Takže ty naozaj nevieš, či je to pravda alebo nie.

Teraz vyskúšajme druhé sito, ktoré sa volá DOBRO.
„Chceš mi o mojom priateľovi povedať niečo dobrého?“
„Nie, naopak.“
„Takže“ pokračoval Sokrates, „chceš mi o ňom povedať niečo zlého a nie si si istý, či je to pravda.

Ale stále ešte môžeš skúškou prejsť, pretože zostáva ešte jedno sito.
Volá sa UŽITOČNOSŤ.
„Je mi to, čo mi chceš o mojom priateľovi povedať, užitočné?“
„Nie, veľmi nie.“

„Dobre“ uzavrel Sokrates, „to čo mi chceš povedať nie je ani pravdivé, ani dobré, dokonca ani užitočné, tak prečo by si mi to mal rozprávať?“