Štrajk na univerzitách

484

Demonštrovať budú aj v Hradci Králové, Českých Budějoviciach, Ostrave a v Plzni.

Celkom sa do protestného týždňa zapoja školy z 12 univerzitných miest. Kritikom reformy vadí okrem zavedenia školného aj zmeny v právomoci vysokých škôl. Do ich vedenia by mohli viac zasahovať podnikatelia a politici, ktorí by sedeli v správnych radách.

Reforma sa pripravuje osem rokov, počíta aj s novým financovaním škôl a zmenami v akreditáciách a udeľovaniu titulov. Prezident Václav Klaus odsúdil protesty ako nátlakové.

V Českej republike funguje 26 verejných a dve štátne vysoké školy. Vysokoškolských študentov je cez 392 tisíc, z toho na verejných vysokých školách študuje 339 tisíc.