Sú na fotke moslimskí, alebo kresťanskí fašisti?

670
Palestinsky Hitlerjugend

O tejto fotke sa vedú už nejakú dobu na internete veľké spory. Tí, ktorí neznášajú moslimov, tvrdia, že fotka dokazuje sympatie Arabov s nacistickou ideológiou a konečným riešením židovskej otázky. Iní však namietajú, že vlajky vystavili ako svoje trofeje Izraelčania po vyhlásení nezávislého židovského štátu. Je tu však ešte tretia verzia, že by mohlo ísť o nemeckých Templárov žijúcich v tom čase na území dnešnej Palestíny.

Vodcom moslimov v čase britskej mandátnej Palestíny bol arabský nacionalista Hadždž Amín al-Husajní, ktorý v rokoch 1921 až 1948 zastával úrad Veľkého jeruzalemského Muftiho. Bol vedúcou postavou odporu proti sionizmu a vzniku židovského štátu v Palestíne. V roku 1937 požiadal Tretiu ríšu, aby sa postavila proti vytvoreniu židovského štátu, zastavila imigráciu Židov do Palestíny a poskytla zbrane jeho arabským milíciám. Všetkým jeho požiadavkám bolo vyhovené a Arabi dostávali od Nemecka a Talianska pravidelne zbrane aj peniaze na genocídnu protižidovskú operáciu. Veľký mufti vždy zdôrazňoval ideologickú zhodu nacizmu a islamu a velebil vodcovo dielo Mein Kampf. 28. novembra 1941 sa osobne stretol s Adolfom Hitlerom, ktorý ho poctil titulom „čestný Árijec“. Neskôr nazval Hitler al-Husseíniho dokonca „Führerom arabského sveta“. Hussein zverboval pre Hitlera najmenej 30 000 vojakov. Niektorí Arabi boli aj medzi poslednými vernými, brániaci vodcov hlavný stan v Berlíne.

Veľký mufty a Hitler

Sekta nemeckých Templerov pod záštitou Tretej ríše

V polovici 19. storočia emigrovala z Nemecka na územie dnešnej Palestíny protestantská náboženská sekta zvaná Templer a založila tu niekoľko osád. V 30. rokoch nemalý počet členov tejto sekty ovplyvnila nacistická ideológia. Tretia ríša dokonca prevzala nad osadami Templer záštitu a posielala do nemeckých kolónií nacistických učiteľov a funkcionárov, ktorí pomáhali v Palestíne zakladať pobočky organizácie Hitlerjugend. Po vypuknutí vojny asi 350 mužov z osady Waldheim odišlo do Nemecka, aby vstúpilo do radov Wehrmachtu. Briti následne všetkých nemeckých kolonistov s nemeckým občianstvom pozatýkali. Nutné je však dodať, že ešte pred vojnou Briti nacistické vlajky a pochody Hitlerovej mládeže v uliciach úplne tolerovali.

Tajná skrýša v Jeruzaleme

Keď Anglicko vstúpila do vojnového stavu s Nemeckom, bol nemecký konzulát v roku 1939 uzavretý a Nemci veľa vecí presťahovali do budovy španielskeho konzulátu a tajne ukryli do rôznych skladísk. Je teda možné, že po odchode Britov z Palestíny a vyhlásení nezávislosti Izraela v roku 1948 našli izraelskí vojaci skrýšu s nacistickými vlajkami, odznaky a dokumenty v niektorej z opustených budov na južnom predmestí Jeruzalema, kde mali v 30. rokoch nacistické organizácie svojej kancelárie. Izraelčania sa potom so svojím „úlovkom“ nechali hrdo vyfotografovať.

Palestinsky Hitlerjugend

Victor Lomantsov na svojom blogu uviedol, že pred niekoľkými rokmi, keď žil v Izraeli, objavil v jednom starom dome v Jeruzaleme podlahu ozdobne vykladanou vzorami svastiky. Že by práca Veľkého muftiho, alebo nemeckých Templerov?