ŠÚSR: Saldo zahraničného obchodu bolo v januári 2012 aktívne za 263,9 mil. eur

403

Informoval o tom dnes Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Nemeckom 347,6 milióna eur, Českou republikou 246,2 milióna eur, Rakúskom 228,5 milióna eur, Poľskom 198,6 milióna eur, Francúzskom 168,3 milióna eur, Maďarskom 127,9 milióna eur, Spojeným kráľovstvom 119,3 milióna eur, Talianskom 102,2 milióna eur, Holandskom 84,2 milióna eur a Španielskom 60,8 milióna eur.
Najväčšie pasívne saldo bolo v zahraničnoobchodnej činnosti s Ruskou federáciou 380,8 milióna eur, Kórejskou republikou 264,6 milióna eur, Čínou 200 miliónov eur, Taiwanom 64,2 milióna eur, Japonskom 52,1 milióna eur, Malajziou 20,4 milióna eur a Ukrajinou 17 miliónov eur.
Zo Slovenskej republiky sa v januári 2012 vyviezol tovar v hodnote 4,412 miliardy eur. V porovnaní s januárom roku 2011 vzrástol celkový vývoz o 8,3 %.
Z tovarového hľadiska vzrástol vývoz monitorov a projektorov, televíznych prijímačov, tiež so vstavanými rozhlasovými prijímačmi o 71,2 milióna eur, telefónnych súprav vrátane telefónov pre celulárnu sieť alebo ostatné bezdrôtové siete o 42,1 milióna eur, ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových nerastov, iných ako surových, o 34,3 milióna eur a nových pneumatík z kaučuku o 19,9 milióna eur.
Najviac klesol vývoz nerafinovanej medi, medených anód na elektrolytickú rafináciu o 26,7 milióna eur, osobných automobilov a iných motorových vozidiel konštruovaných hlavne na prepravu osôb o 15,2 milióna eur, elektrických transformátorov, statických meničov a induktorov o 15 miliónov eur a plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo nelegovanej ocele, valcovaných za tepla, o 13,2 milióna eur.
V rámci najvýznamnejších obchodných partnerov vzrástol vývoz do Nemecka o 13,5 %, Českej republiky o 10,2 %, Poľska o 17,5 %, Maďarska o 18,6 %, Talianska o 5,1 %, Spojeného kráľovstva o 3,1 %, Ruskej federácie o 18,9 % a Holandska o 17,8 %. Vývoz do Rakúska bol na úrovni januára 2011. Znížil sa vývoz do Francúzska o 5,5 % a Španielska o 15,8 %.
Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín EÚ o 8,9 % – tvoril 88 % celkového vývozu SR, a do krajín OECD o 7,9 %, keď sa na celkovom vývoze SR podieľal 89,3 %.
Do Slovenskej republiky sa v januári 2012 doviezol tovar v hodnote 4,148 miliardy eur pri medziročnom náraste o 8,2 %.
Z tovarového hľadiska vzrástol dovoz ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových nerastov, surových o 68,1 milióna eur, výrobkov s tekutými kryštálmi o 48,3 milióna eur, ropných plynov a iných plynných uhľovodíkov o 45,6 milióna eur, častí, súčastí a príslušenstva motorových vozidiel o 31,7 milióna eur a telefónnych súprav vrátane telefónov pre celulárnu sieť o 29,4 milióna eur.
Najviac klesol dovoz častí a súčastí vhodných pre vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu, rozhlasové a televízne vysielanie o 82,7 milióna eur, mechanických prístrojov na striekanie, rozstrekovanie alebo rozprašovanie tekutín alebo práškov, hasiace prístroje o 21,6 milióna eur, koksu a polokoksu z čierneho uhlia, hnedého uhlia alebo z rašeliny o 13,9 milióna eur, medeného odpadu a medeného šrotu o 12,1 milióna eur a piestových vznetových motorov o 11,9 milióna eur.
Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom vzrástol dovoz z Nemecka o 1,3 %, Ruskej federácie o 30,6 %, Českej republiky o 8,8 %, Kórejskej republiky o 11,8 %, Číny o 0,7 %, Maďarska o 13,4 %, Talianska o 4,5 % a Rakúska o 5,3 %. Poklesol dovoz z Poľska o 12,8 % a Francúzska o 27,2 %.
Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil dovoz z krajín EÚ o 6,1 % – tvoril 63,1 % z celkového dovozu a z krajín OECD o 0,8 %, keď sa na celkovom dovoze SR podieľal 56,8 %.